Blogbericht

Tot mijn grote verbazing en best wel ontsteltenis besliste het schepencollege vorige woensdag om de “Scheve Schaats”, de gezellige chalet op de Grote Markt, een sluitingsuur op te leggen:

Tot middernacht in de week en 2u in het weekend!
Vermeende redenen: klachten over lawaai en vandalisme op de markt.

Met alle begrip natuurlijk voor de omwonenden en de slachtoffers van het vandalisme maar ik ben de stellige mening toegedaan dat men niet zomaar een sluitingsuur kan opleggen, en al zeker niet een dergelijk onredelijk vroeg sluitingsuur.
Me dunkt dat er meerdere tussenoplossingen mogelijk waren, zoals bvb. een geluidsbeperking (na een bepaald uur) én evt controle aan de deur of op de markt door privé-instanties (op kosten van de uitbater).
Is er eigenlijk wel overleg geweest met de uitbater van de chalet, stel ik mij de vraag…
Voor hem zal dit alvast een zware opdoffer zijn, zo’n investering om vervolgens gekortwiekt te worden… En hadden ze hem dit niet vooraf kunnen laten weten vooraleer hij die investering deed?
Vorig jaar werd evenzeer tot de late uurtjes doorgefeest in de chalet.
Heel wat mensen die de voorbije jaren steeds uitkeken naar de gezellige ambiance in de chalet en dit jawel tot de vroege uurtjes, zijn al in aktie geschoten en mailen massaal naar het stad om hun misnoegdheid mede te delen.
Benieuwd of de beslissing zal ingetrokken worden of alleszins gemilderd!
En… wat zou de kerstman zelf hiervan vinden??

pere-noel