Wij, als deel van de volgende generatie en dus dragers van toekomstige lasten hebben een eigen stem, een eigen visie:

Het huidige systeem van pensioenen en sociale zekerheid is ooit met de beste bedoelingen opgezet. Er verschijnen echter al vele jaren studies die aantonen dat ons systeem niet houdbaar is en dat het grondig hervormd moet worden. In het huidige systeem zullen wij, de volgende generaties, uw pensioen, uw rusthuis en uw gezondheidszorg moeten betalen. Maar als een steeds kleinere groep actieven moet instaan voor een steeds grotere groep mensen, dan dreigt het systeem verpletterd te worden.

We accepteren deze onrechtvaardigheid niet en wij hopen u ook niet. Hier is geen sprake van een generatieconflict: de gevolgen van de huidige stilstand treffen ons allemaal. Opdat iedereen zou kunnen genieten van een pensioen en van de welvaart die we nu kennen, zijn hervormingen broodnodig.

Wij begrijpen uw ongenoegen wanneer uw ‘verworven rechten’ worden ingeperkt. Maar wat zijn verworven rechten waard als ze onbetaalbaar dreigen te worden? Wat betekenen verworven rechten voor diegenen die er nooit van zullen kunnen genieten maar er wel voor moeten betalen? Indien er geen rationalisering van het gehele sociale zekerheidssysteem plaatsvindt, dan worden uw verworven rechten onze geërfde lasten. Zolang u, als vakbond, vanuit een conservatieve reflex elke herziening van het sociaal model weigert, brengt u onze generatie in gevaar en daarmee ook uzelf en uw leden.

Om misverstanden te vermijden; ook wij strijden voor een samenleving waarin het belang van ons allen een belangrijkere plaats krijgt maar U heeft onze mening niet in pacht. De vele reacties van jongeren (en werkenden) van de laatste dagen tonen aan dat wij wel degelijk een eigen stem hebben. Wij zijn voor aanpassingen van de sociale zekerheid met als doel deze veilig te stellen voor iedereen en wij hopen dat u zich bereid toont om dit mogelijk te maken.

Als u werkelijk wilt opkomen voor de belangen van de werknemers en van alle andere burgers, en wij geloven dat dit uw doel is, dan moet u hen in de eerste plaats de mogelijkheid geven om te kiezen. Wij waarderen het niet dat uw zelfverklaarde strijd voor de rechten van jongeren aan ons wordt opgedrongen. Een organisatie die sociale bescherming wenst te bekomen, zonder zich te bekommeren om de concrete situatie of de mening van de betrokkenen, kunnen we geen sociale organisatie noemen.

Als structuren willen overleven dan moeten ze veranderen. Het vastklampen aan het verleden heeft nog nooit veel positieve resultaten opgeleverd. Dat geldt voor de sociale zekerheid en dat geldt, volgens ons, ook voor de vakbonden. Want in hun huidige vorm zijn zij vaak een struikelblok voor de jongere generaties die evenveel recht hebben op economische zelfbeschikking als de generatie waarvan wij met plezier het werk overnemen. Wij zijn dus niet gekant tegen het idee van een vakbond en waar deze historisch gezien voor staan, echter zeggen wij wel ‘neen’ aan de huidige werking, gedragingen en machtsmisbruik van die vakbond.

We delen u ons standpunt mee in eigen naam en willen hiermee niemand tegen mekaar opzetten. Dit gaat niet over tegenstellingen creëren, dit is een oproep van mens tot mens.