Persbericht 12/12/2014

Gisteren raakte bekend dat de Raad van State de plannen rond de N8 in de Westhoek van de vorige Vlaamse regering definitief vernietigt. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Ieper) komt deze uitspraak niet als een verrassing.

Emmily Talpe (open VLD): “Het dossier rond de ‘missing link’ Ieper-Veurne, dat cruciaal is voor de verkeersleefbaarheid en ontsluiting van de Westhoek, sleept al meer dan 50 jaar aan. In 2005 drukte toenmalig minister-president Leterme een politiek akkoord door om af te zien van een doortrekking van de A19 en te opteren voor een aangepaste N8. Open VLD was vanaf de eerste dag een koele minnaar van dat politiek akkoord, maar kreeg de garantie dat we uiterlijk in 2013 een vlotte verbinding Ieper-Veurne zouden hebben: beter iets dan niets! Vele wilde plannen van de toenmalige Vlaamse regering en miljoenen euro’s later, verschijnt er in 2007 eindelijk een concreet plan. Maar tijdens de procedure die daarop volgt, worden rapporten en adviezen van de door toenmalig minister van mobiliteit Crevits aangestelde studiebureaus en eigen adviesraden genegeerd. Crevits duwt hierbij haar “model 5” met ‘by-pass’ door, terwijl ‘model 3’ (nieuwe weg tussen de N369 en de N8) beter scoorde. Eind 2013 werd de toenmalige Vlaamse regering dan ook terecht teruggefloten door een schorsing van het GRUP N8 “wegverbinding Ieper-Veurne” door de Raad van State. De Vlaamse regering kreeg nog de kans om haar vreemde keuze voor ‘model 5’ objectief te motiveren, maar slaagde daar niet in. Een vernietiging door de Raad van State was dan ook het logische gevolg.”

En de A19? “Het arrest zelf konden we nog niet inzien maar naar verluidt zou de Raad van State de schrapping van de A19 uit het gewestplan door de vorige Vlaamse regering niet hebben vernietigd, hoewel die schrapping van de A19 in eerste instantie mee geschorst was. Die schrapping zie ik eerder als een politieke zet van de leden van de vorige Vlaamse regering. Dat sommige partijen daar nu euforisch over doen is volledig misplaatst, want dit betekent dat de Westhoek minstens de komende 10 jaar letterlijk stil zal blijven staan. Een regelrechte kaakslag voor de verkeersleefbaarheid in de Westhoek, maar ook voor de lokale industrie, economie en het kusttoerisme.

Bovendien betekent de schrapping van de doortrekking van de A19 in het gewestplan niet dat een doortrekking onmogelijk zou zijn. Het maakt het alleen bijna even moeilijk als de andere onderzochte modellen die ook niet in het gewestplan staan (allemaal dus). Logischer was geweest dat de vorige regering met de eventuele schrapping van de A19 had gewacht tot er een duurzame oplossing was gerealiseerd voor de noord-zuid-mobiliteit in de Westhoek. Nu hebben ze niets, bovendien hebben ze met de schrapping van de A19 uit het gewestplan de meest logische oplossing moedwillig bemoeilijkt. Zij dragen een zware politieke verantwoordelijkheid als je het mij vraagt.”

Moet alles nu opnieuw? “Betreffende de ‘missing link’ Ieper-Veurne staan we quasi terug bij af, en zullen er dus opnieuw studies uitgevoerd moeten worden. Maar in het belang van de verkeersleefbaarheid in onze regio moet er snel een oplossing komen. Hierbij is zowel de leef- en woonkwaliteit in de dorpskernen belangrijk, alsook een vlot en veilig verkeer tussen het noorden en het zuiden van de Westhoek. Wat ons betreft biedt de doortrekking van de A19 hiertoe nog steeds de beste garanties. We pleiten alvast voor een grootschalige participatie van alle inwoners van de Westhoek.”

“De slechte staat waarin de N8 momenteel verkeert, dwingt de Vlaamse regering hopelijk tot enkele snelle acties om de verkeersveiligheid te garanderen. De verbindingsstukken waarover geen discussie meer bestaat dienen dringend aangepakt te worden, inclusief de gescheiden fietspaden.”

“De impact van dit arrest is voor onze Westhoek veel groter dan op het eerste zicht blijkt. Ook een aantal andere plannen in onze regio zullen opnieuw bekeken moeten worden. Ik denk hierbij in eerste instantie aan de in Ieper geplande industriezone Reigersburg en de ontsluiting van het zwaar verkeer via de N8. Wij hebben er steeds voor gewaarschuwd dat dit voorbarig was, en dat deze zone niet geschikt was als industriezone.”