Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open VLD) uit Ieper kroop voor KW.be in de pen over het dossier van de N8 in de Westhoek.

De aankondiging van minister Weyts, dat hij het dossier van de missing link in de Westhoek grondig wil herbekijken, stuit op veel onbegrip. Prima facie terecht, want het dossier sleept al meer dan een halve eeuw aan. Heel wat haren rijzen ten berde – niet alleen grijze, die de geboorte van het dossier nog hebben meegemaakt – bij de gedachte dat de eerste spadesteek ook de volgende vijf jaar zou uitblijven.

Sterk verouderd cijfermateriaal

Maar is het wel een drama dat minister Weyts de vorige studie in de prullenmand gooit en het planningsproces wil overdoen? Naar timing toe absoluut. Maar wie de rapporten van de vorige Vlaamse regering over de missing link grondig bestudeert, moet vaststellen dat de gebruikte cijfers sterk verouderd zijn en dat een aantal doelstellingen niet of niet degelijk werd onderzocht. Ik begrijp dat ook minister Weyts het daar moeilijk mee heeft. Een actualisering dringt zich op, wil men tot een totale en hedendaagse visie op de mobiliteit en de ontsluiting van de Westhoek komen.

Een van de elementen die onvoldoende werden bestudeerd, is de verkeersveiligheid op de verschillende mogelijke trajecten. West-Vlaanderen is koploper in het aantal verkeersdoden in Vlaanderen, zo blijkt nog uit de cijfers van 2014. Alcohol en overdreven snelheid zijn factoren, maar evenzeer de gebrekkige infrastructuur. Recent werd de kwalijke reputatie van de N8 als ‘dodenweg’ jammer genoeg nog eens bevestigd.

Brielen meest acute verkeersknelpunt

Ook de gebruikte cijfers in de studie van 2008 doen de wenkbrauwen fronsen – sommige cijfers worden gehaald uit metingen daterend uit 2001. Wat betreft Brielen baseerde men zich zelfs op een ‘manuele’ verkeersmeting uit 2003. De verkeersdrukte wordt in Brielen overigens tot op heden niet permanent gemonitord. De dichtste permanente verkeerstelpost ligt maar liefst 17 km verder. Frappant, want niemand betwist dat Brielen het meest acute verkeersknelpunt is op de N8. Ik zal dan ook aandringen bij de minister om een voldoende spreiding van de telposten op de N8 te voorzien en dit mee te nemen bij de beoordeling.

Een degelijke oplossing voor de missing link is niet alleen voor de dorpskernen langs de N8, maar ook voor de economische welvaart en groei van de Westhoek, van levensbelang. Ook hier schieten de bestaande rapporten tekort. In geen enkele studie werden de economische voordelen, rechtstreeks en onrechtstreeks, van de verschillende trajecten voor de Westhoek én bij uitbreiding heel Vlaanderen in kaart gebracht. Terwijl dit net bij uitstek een van de hoofddoelstellingen voor het invullen van de missing link zou moeten zijn.

De N8, al decennia voer voor discussie.

Ook de Raad van State was tot tweemaal toe ronduit vernietigend voor het mismeesterde plan van aanpak. Hieraan krampachtig vasthouden, zoals sommige lokale politici suggereren, is juridisch en meer nog in dit dossier ook menselijk onverantwoord.

Vele grote Vlaamse infrastructuurwerken zitten in het slop, deels omwille van ellenlange procedures, maar ook omwille van gebrekkige dossiers die de toets van de Raad van State niet doorstaan. De Vlaamse regering zal hier noodgedwongen haar huiswerk opnieuw moeten maken. Hopelijk deze keer zonder kunst- en vliegwerk, maar met de economische leefbaarheid van de Westhoek en de ontlasting van de dorpen langs de N8 als hoogste goed.

Quick wins

Dit betekent niet dat we vandaag niets kunnen doen. Als we de dorpen langs de N8 leefbaar willen houden, dan moet Vlaanderen op korte termijn oog hebben voor een aantal “quick wins”, zoals een aanpassing van het wegdek en een gescheiden fietspad. De structurele oplossing voor de missing link Ieper – Westkust is echter, ook tot mijn grote spijt, niet voor morgen. Maar ik durf te hopen dat het nieuwe planningsproces kan en zal leiden tot een gedegen toekomstgerichte oplossing voor een economisch welvarende Westhoek.

bron Krant van West-Vlaanderen: “Nieuwe studie rond N8: een zegen voor de Westhoek?”