Op de eerste gemeenteraad van 2017 wordt onder meer de uitbreiding van de camerabewaking op de Grote Markt, de herinrichting van het Vleeshuis en de retributie op de omgevingsvergunning besproken. Emmily Talpe houdt bovendien ook twee interpellaties. Enerzijds zal het stadsbestuur bevragen over de weigering mee te stappen in het systeem van taxicheques. Anderzijds wil ze in de schoot van de gemeenteraad ook aandringen om een onderzoek over de brain drain op te starten. De Open Ieper-fractie heeft daarnaast nog vijf vragen op de agenda geplaatst. Emmily Talpe zal informeren naar de verkoop van het Ondernemerscentrum Ieper, de bereidheid om een digitaal participatieplatform op te starten en de stand van zaken van de heraanleg van De Leet aanbrengen. Ann-Sophie zal het stadsbestuur bevragen over de herbestemming van de kerken en over de verhuis van de kinderopvang aan het Minneplein .

 1. Goedkeuring notulen van 5 december 2016
 1. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 100 dagen viering op 23 en 24 februari 2017.
 1. Uitbreiding camerabewakingsinstallatie voor de noordzijde van de markt en onder de doorgang van het Nieuwerck overeenkomstig de wet van 21 maart 2007.
 1. Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een aanvraagdossier meerjarige premieovereenkomst beschermde lakenhallen en belfort – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. Herdelven van de weggrachten, dienstjaren 2017-2018 en 2019 – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. Aankoop van een tweedehands vrachtwagen voor de groendienst – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – GD – 17/25
 1. Afschaffen van tracé van buurtweg/sentier 30 tussen de Pilkemseweg en Bikschotestraat te Boezinge
 1. Herinrichten van het Vleeshuis, Neermarkt te Ieper – Vernieuwen vloeren – TD/2015/04/B
 1. Advies omtrent definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012
 1. ACCI vzw – Agendapunten statutaire algemene vergadering 21/02/2017. Standpuntbepaling gemeenteraad.
 1. Retributie op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest.
 1. Aanstelling ontwerper voor de opmaak van het inrichtingsplan tem voorontwerp en beheersplan voor het Open Lucht Zwembad te Ieper via Selectie Winvorm – Goedkeuring.
 1. Aanvraag Planologisch Attest 2016/1 – Lemenu, Meenseweg 124, 8900 Ieper – Herinrichten van de site: herbouwen van de Aldi, aanleggen parking, herinplanting van de self-carwash en vernieuwing van de werkplaats-garage, Meenseweg 124, 8900 Ieper – goedkeuring.
 1. Motie aan de raad van bestuur en directie van de NMBS.
 2. Taxicheques – Interpellatie Emmily Talpe
 3. Onderzoek naar brain drain – Interpellatie Emmily Talpe
 4. Hommelhofstraat – Interpellatie Valentijn Despeghel
 1. Vragen en antwoorden
  1. Autokrassen (P. Victoor)
  2. Parkeerproblematiek vrachtwagens industriezone (P. Bolle)
  3. Ondernemerscentrum Ieper (E. Talpe)
  4. Digitaal participatieplatform (E. Talpe)
  5. Stadsvernieuwingsproject De Leet: stand van zaken (E. Talpe)
  6. Herbestemming kerken (Ann-Sophie Himpe)
  7. Kinderopvang Minneplein (Ann-Sophie Himpe)

16. Mededelingen