In het Vlaams parlement heeft Emmily Talpe (Open Vld) tegenover minister van Werk Philippe Muyters haar bezorgdheid geuit over de toenemende krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. “Er heerst een echte War on Talent tussen bedrijven om vacatures in te vullen. We moeten er absoluut voor zorgen dat de groei die West-Vlaamse bedrijven kunnen hebben niet wordt geremd omdat ze de juiste mensen niet vinden”, aldus Talpe. Onder meer VOKA zette al campagnes op om ook Waalse werkzoekenden aan te trekken.

In 2016 steeg het aantal vacatures in West-Vlaanderen met meer dan 62%. Een enorme stijging, en voor 2017 worden nog eens 2100 nieuwe vacatures verwacht. Tegelijkertijd dalen de werkloosheidscijfers: in de regio Ieper bedraagt die slechts 4,9%. Per vacature zijn er in de kustprovincie 2,49 werkzoekenden beschikbaar. In het arrondissement Roeselare is dat slechts 1,28. “Net daarom besloot VOKA recentelijk om in West-Vlaanderen een tandje bij te steken”, zegt Vlaams parlementslid Emmily Talpe. “Omdat de toeleiding vanuit Wallonië blijft sputteren, terwijl die uit Noord-Frankrijk een stuk vlotter verloopt, hebben ze besloten om een ‘Tour de Wallonie’ op te zetten.” Talpe vindt het initiatief van VOKA om een roadshow te organiseren en contacten te leggen met burgemeesters in Wallonië erg lovenswaardig. Ze polste bij minister van Werk Philippe Muyters naar de bijdrage van VDAB in dit project.

Daarnaast vroeg de liberale politica ook ruimer naar de stand van zaken in verband met de interregionale arbeidsmobiliteit tussen enerzijds West-Vlaanderen en anderzijds Wallonië en Noord-Frankrijk, en het onderzoek naar de factoren die dit ontmoedigen. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er twee punten zijn die de interregionale arbeidsmobiliteit afremmen”, licht Talpe toe. “Ten eerste zou het een rol spelen dat de werkloosheidsuitkering in België onbeperkt is in de tijd. Dit is uiteraard federale materie. Een tweede punt is dat Walen vaak de indruk hebben dat ze niet welkom zijn. In dat opzicht kan de Tour de Wallonie van VOKA helpen om dit idee te verhelpen.”

In de rand van haar vraag verwees Talpe nog naar de braindrain die West-Vlaanderen kwelt: “Een groot deel van de West-Vlaamse hoogopgeleiden keert niet terug naar de thuisprovincie. Met de campagne ‘Kere ekje were’ probeert VOKA hierop in te spelen. Vanuit VDAB wordt de braindrain niet in kaart gezet, maar laat ons hopen dat de aantrekkelijkheid van de West-Vlaamse arbeidsmarkt er net voor zal zorgen dat mensen terugkeren.”

De Ieperse Talpe treedt de minister bij wanneer hij zegt dat we hier in West-Vlaanderen blij moeten zijn: een regio met krapte is immers leuker dan een regio met grote werkloosheid. “Het doel van deze regering was om jobs te creëren, en daar zijn we ook in geslaagd. Stap 2, en dat is even belangrijk, is de invulling van die jobs met geschikte profielen. En daar staat West-Vlaanderen voor een grote uitdaging”, besluit Talpe.