Gemeenteraad Ieper – 06/02/17

De Open Ieper-fractie verliet maandag uit protest tijdelijk de gemeenteraad. Plaatsvervangend voorzitter Breyne weigerde fractievoorzitter Emmily Talpe het woord te geven op een vraag over autokrassen, waarin Open Ieper  expliciet wordt vernoemd. “Ik vroeg de voorzitter  het recht om tussen te komen op de vraag zodat we ons konden verdedigen. Met de weigering om ons recht van antwoord te geven, werd onze fractie monddood gemaakt”,  aldus Talpe.

Emmily Talpe reageerde verontwaardigd op de vraag over autokrassen die werd ingediend door raadslid Victoor. “De CD&V fractie weet dat, volgens het reglement, Open Ieper strikt genomen niet mag tussenkomen op deze vraag. Toch werd dit zo ingediend. Met welke eerbare of oneerbare bedoeling vragen wij ons af?  Dit getuigt van een gebrek aan politieke etiquette. Misschien moeten we deze vraag klasseren als een opwelling van verkiezingskoorts …”. Omdat ze niet de kans kregen om tussen te komen, besloten de vier raadsleden van Open Ieper de zaal te verlaten tot na het antwoord op de vraag.

Fractieleider Emmily Talpe wou in haar antwoord verduidelijken dat raadslid Victoor de essentie van de boodschap van Open Ieper over de plaag van autokrassen heeft gemist. “In onze communicatie hebben we duidelijk gemaakt  dat vandalisme op auto’s in het centrum van Ieper een realiteit is, meer dan 220 bekraste voertuigen op minder dan drie jaar tijd, EN dat het uitschakelen van de openbare straatverlichting hierbij niet helpt. Integendeel”, verduidelijkt het liberale parlementslid. Experts van het onderzoekscentrum criminaliteit van de universiteit van Gent én diverse politiebronnen onderschrijven dat goede straatverlichting een aanzienlijke rol speelt in het reduceren van criminaliteit. Uiteraard zal louter straatverlichting een inbreker of vandaal niet tegenhouden, maar het argument omkeren is intellectueel onjuist. “Duisternis verlaagt de drempel tot vandalisme. Onze fractie trad in haar communicatie deze experts bij en pleit voor continue dimverlichting en gerichte camera-bewaking om vandalisme in te dijken”, zegt het liberale parlementslid.