Uit de cijfers van de RVA blijkt dat een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen van de federale overheid geen werk hoeft te zoeken. In 2010 was dat nog zo’n 32%. “Het is een goede zaak dat het aantal vrijgestelde werkzoekenden daalt, maar het aantal blijf toch aanzienlijk”, vindt volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld). “Er zijn nog altijd 137 000 mensen, op een totaal van 532 000 werklozen, die we kunnen activeren. Dat is een kans die we moeten grijpen.” In het Vlaams parlement bevroeg Talpe minister van Werk Philippe Muyters over de impact hiervan op het activeringsbeleid van de VDAB.

De regelgeving omtrent vrijgestelde werklozen is een federale aangelegenheid. De regio’s, die verantwoordelijk zijn voor het activeringsbeleid, ervaren er echter wel rechtstreeks de gevolgen van. Emmily Talpe vernam van de minister dat de impact voor Vlaanderen vooral voelbaar is in het stijgend aantal oudere werkzoekenden: “Door de strengere regels rond beschikbaarheid is het aandeel van oudere werklozen met een vrijstelling sterk gedaald. Dit vertaalt zich in een toename van het aantal werkzoekenden. Tussen 2014 en 2015 steeg het gemiddeld aantal werkzoekenden  60-plussers met 125%, tussen 2015 en 2016 met 45%”.

Talpe is tevreden dat het beleid zijn vruchten afwerp. “Was je vroeger 49 jaar en werkloos, dan was je er eigenlijk zeker van dat het gepasseerd is. Nu is dat allemaal fundamenteel veranderd, gelukkig maar. Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel. Uit cijfers blijkt dat slechts 13% van de 60-plussers binnen het jaar effectief werk vindt. Daar moeten we dus zeker gericht verder op inzetten”, aldus het liberale parlementslid.

Sensibilisering

Talpe vindt het een goede zaak dat de minister samen met VDAB en de werkgeversorganisaties werk wil maken van sensibilisering: “Er bestaan nog te veel foute vooringenomenheden ten aanzien van oudere werknemers. Ik denk dat de trend positief is, maar toch moeten we de focus hier scherp houden. Door de herstellende economie zijn er op dit moment een toenemend aantal vacatures. Er zijn dus heel wat opportuniteiten, en oudere werknemers vormen daarbij een belangrijke bron van ervaringen en talenten die we kunnen inschakelen op onze arbeidsmarkt”, besloot het Ieperse parlementslid.