De sociale sector krijgt zijn vele openstaande vacatures niet ingevuld. Volgens sectororganisatie Verso komt dat omdat de voordelen onvoldoende bekend zijn. Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) ziet opportuniteiten om langdurig werklozen, jongeren en vluchtelingen te activeren. In het Vlaams parlement besprak ze samen met minister Muyters hoe de VDAB de toeleiding naar de sociale sector kan verbeteren.

Een op vijf knelpuntberoepen, beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden, bevindt zich in de sociale sector. Vacatures voor onder meer schoonmakers, verpleegkundigen, opvoeders en maatschappelijk werkers raken zeer moeilijk ingevuld. Vaak is dit te wijten aan het eerder negatieve imago. Een tweede pijnpunt is dat veel mensen vrezen de fysieke of psychologische belasting van jobs in de sociale sector niet aan te kunnen. “Door de herstellende economie en het groot aantal vacatures is er ook meer keuze. Mensen gaan voor de meer hippe jobs, zoals verkoper, waarvoor je vaak ook geen opleiding op tafel moet leggen”, merkt  Emmily Talpe op. “De schoonmaaksector is bovendien in de mindset van heel wat werkzoekenden de laatste optie, daar moeten we echt aan werken.”

Andere aanpak
Een andere manier van aanwerven kan ook soelaas brengen: “Vandaag werft men aan op basis van jobomschrijving. Als je solliciteert moet je aan een ganse resem vereisten voldoen. Voldoe je niet aan alle kwalificaties, dan kom je simpelweg niet in aanmerking. Terwijl wat we eigenlijk zouden moeten doen, is vertrekken vanuit het individu. We moeten kijken naar de talenten en de ervaringen van mensen en die persoon dan inpassen in het bedrijf, en niet in het keurslijf van een bepaalde afgebakende functie”, aldus Talpe.

Samenwerkingsovereenkomst om sector aantrekkelijk te maken

Het Ieperse parlementslid vroeg Muyters tot slot ook om duiding bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en de sociale sectororganisatie Verso. Met de vijfjarige overeenkomst, die jaarlijks zal worden geëvalueerd en bijgestuurd, willen beide organisaties elkaar ondersteunen in het voordeel van werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Verso en de VDAB spraken ook specifieke richtcijfers af. “Concrete acties die op poten zullen worden gezet zijn bedrijfsbezoeken, collectieve instroomprojecten en driemaandelijkse overlegmomenten om goede praktijken uit te wisselen”, verduidelijkt Talpe. “Dit is volgens mij een stap in de juiste richting. De sociale sector is een mooie sector om te werken. Een sector waar je andere mensen helpt, om waardig oud te worden, om kinderen goeie fundamenten te geven tijdens het opgroeien, ook helpen we de spitsuurgeneratie zodat ze meer tijd hebben voor hun privéleven en hun kinderen omdat huishoudelijke taken uit handen worden gegeven, … . Dat sectororganisatie Verso de sector aantrekkelijker wil maken, kan Open Vld alleen maar volmondig steunen.”