Gemeenteraad Ieper – 29/05/2017

Op de gemeenteraad in Ieper lagen de jaarrekeningen van de kerkfabrieken voor. Emmily Talpe riep het stadsbestuur opnieuw op om na te denken over mogelijke herbestemmingen van kerken. Ze hekelde ook de plannen voor de ontsluiting van de Proosdijzaal en polste naar de toekomst van de Sint-Niklaaskerk : “Wat betreft de Sint-Niklaaskerk lijkt het me bizar dat er nog niemand kwam polsen naar de stedenbouwkundige mogelijkheden, terwijl volgens de kerkfabriek een verkoop nakende zou zijn. Men moet al goed zot zijn om 750.000 euro neer te tellen om dan te horen dat men enkel mag herschilderen.” Schepen van financiën Dieter Deltour gaf Talpe daarin gelijk.

Eerder stelden Open Ieper-mandatarissen Thijs Descamps en Ann-Sophie Himpe al vragen rond de herbestemming van de vele Ieperse kerken. Schepen Deltour antwoordde toen dat een aantal pistes onderzocht werden voor de kerk van de Brandhoek en Dikkebus.  Emmily Talpe: “Het blijft hierover echter bijzonder stil, veel te stil. We hinken achterop in vergelijking met andere steden en gemeenten die wel duchtig mooie her- of nevenbestemmingen op hun palmares kunnen schrijven. We moeten dringend ambitieuzer zijn, zeker nu het aantal mensen dat wekelijks naar de kerk gaat geslonken is tot amper 6% en we met grote financiële inspanningen zitten qua onderhoud en herstel.”

We horen ook niets meer over de aanbouw aan de kathedraal om de proosdijzaal te ontsluiten. “Wat ons betreft mag het daar nog stil blijven tot na 2018”, aldus Talpe. “Het zou absurd en onverantwoord zijn om daar dergelijke grote constructie te gaan plaatsen zonder dit te integreren in de plannen voor de heraanleg van de Leetzone. Zeker nu blijkt dat de plannen heel wat stof doen opwaaien bij de Ieperling én bijsturingen onvermijdelijk zullen zijn.”

Talpe had het tot slot nog over de verkoop van de Sint-Niklaaskerk. “Het lijkt met bijzonder bevreemdend dat iemand een bod zou doen op een kerk en niet op voorhand te rade gaan bij de dienst ruimtelijke ordening om te polsen wat mogelijk is. De beslissing om iets aan te kopen én welke prijs men wil neertellen hangt onlosmakelijk vast met de mogelijke bestemmingen.”

Schepen Deltour bevestigde dat deze informatie cruciaal is. Toch loste het stadsbestuur verder niks over de toekomst van de Sint-Niklaaskerk.