Nieuws Archief

7 11, 2016

Agenda gemeenteraad 7 november 2016

Categories: Ieper|Tags: , , , , |

Op de Ieperse gemeenteraad van 7 november 2016 zullen de meerjarenplanaanpassingen en budgetten van de stad besproken worden. Emmily Talpe zal het stadsbestuur ook interpelleren over het stadsvernieuwingsproject De Leet en omgeving. Op 12 oktober werden vier ontwerpen voor dit project voorgesteld, en de Ieperling kreeg (slechts) 12 dagen de tijd om hier zijn [...]

11 10, 2016

“Ondergrondse parking heeft de voorkeur”

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Maandag 10 oktober presenteerde het Ieperse stadsbestuur vier mogelijke inrichtingsplannen voor de Leet en omgeving. In de gemeenteraad van juli uitte Emmily Talpe (Open Ieper) reeds haar bezorgdheid over het verdwijnen van 70 parkeerplaatsen (25% van de totale parkeerruimte op de site) bij het stadsvernieuwingsproject. “De parkeerplaatsen op de Leet zijn van onschatbare waarde voor [...]

5 10, 2016

“Structurele aanpak nodig voor overlast Astridpark”

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Gemeenteraad Ieper - 3/10/2016 Emmily Talpe steunt de beslissing van de burgemeester om een alcoholverbod in te voeren, zij het met een gemengd gevoel. “Meer dan een jaar geleden had ik in de gemeenteraad al gewezen op de overlast in het Astridpark. Ik had toen de vraag gesteld om een actieplan uit te werken dat [...]

5 09, 2016

Agenda Gemeenteraad 5 september 2016

Categories: Ieper|Tags: , , , , , , , |

Emmily Talpe zal op de volgende Ieperse gemeenteraad het stadsbestuur interpelleren over het nieuwe mobiliteitsplan van schepen Dehaene. Dat plan wil het centrum autoluw maken, door onder meer een verkeersknip aan De Neermarkt te realiseren. Daarnaast zal Talpe, naar aanleiding van het dalend aantal Ieperlingen dat zich registreert als orgaandonor, ook de vraag stellen naar [...]

6 07, 2016

70 Parkeerplaatsen op de helling bij heraanleg De Leet

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Gemeeenteraad Ieper - 4 juli 2016 Het stadsbestuur heeft aan de ontwerpteams van het project ‘Stadsvernieuwing De Leet’ laten weten dat 25% van de parkeerplaatsen aan De Leet en omgeving mag verdwijnen. Ze baseert zich voor die beslissing op de gemiddelde parkeerdruk in het gebied: net geen 75% overdag en net geen 50% ’s avonds. [...]

29 06, 2016

Agenda gemeenteraad 4 juli 2016

Categories: Ieper|Tags: , , , , , |

Op de gemeenteraad van maandag 4 juli wordt onder meer gesproken over de De Vloei. Het schepencollege heeft beslist de verkoopvoorwaarden van de kavels in deze duurzame wijk te wijzigen. Daarnaast worden ook de bouw van het nieuwe stadsmuseum en van een aanbouw bij OC 't Riet in Zillebeke besproken. Emmily Talpe zal het stadsbestuur [...]

7 06, 2016

Afbraak Sint-Niklaaskerk nabij?

Categories: Ieper|Tags: , , , , |

Gemeenteraad Ieper - 6 juni 2016 Het Ieperse schepencollege gaat in op de vraag van de kerkfabriek om de erfpacht op de Sint-Niklaaskerk vroegtijdig te ontbinden. In de nabije toekomst zal de kerk door de Kerkfabriek te koop worden aangeboden. Emmily Talpe vroeg naar de visie van het stadsbestuur: “Alles staat en valt bij de [...]

7 03, 2016

Agendapunten Gemeenteraad 7 maart

Categories: Ieper|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Op maandag 7 maart vindt in het stadhuis de maandelijkse Ieperse gemeenteraad plaats. Onder meer de camerabewaking in de stationsomgeving, het actieplan voor CO2-reductie en voor verkeersveiligheid, verkaveling De Vloei, KSK Vlamertinge en  de stadsvernieuwing De Leet komen aan bod. Hier vind je een uitgebreid overzicht van de onderwerpen die behandeld zullen worden: Ontslag van [...]

7 12, 2015

Heraanleg van de Leetzone

Categories: Ieper|Tags: , , , |

(Gemeenteraad Ieper 7 december 2015) - De gemeenteraad mandateert de Vlaamse Bouwmeester om de studieopdracht  voor de opmaak van het masterplan rond de heraanleg van de Leet op te nemen in een procedure van open oproep. We zijn nog jaren verwijderd van de eerste steenlegging maar de procedure wordt opgestart wat voor Open Ieper het moment [...]

6 05, 2015

Tekort aan parkeerplaatsen zal verzuring veroorzaken

Categories: Ieper, Persartikel|Tags: , , , , , , , , |

De oppositie vreest een chronisch tekort aan parkeerplaatsen in het centrum van Ieper door twee mogelijke toekomstprojecten:de verbouwing en uitbrei­ding van de voormalige kliniek van de Zwarte Zusters en de herinrich­ting van de omgeving rond De Leet. Emmily Talpe (Open VLD) vreest voor een tekort aan par­keerplaatsen. De liberale politica wees het stadsbestuur ook nog [...]