Nieuws Archief

7 03, 2018

Peperduur clubhuis voor De Vloei?

Categories: Ieper|Tags: , , |

Gemeenteraad Ieper - 5/03/2018 Het stadsbestuur bouwt in de duurzame wijk De Vloei een onthaalpunt met een kostenplaatje van meer dan een half miljoen euro. Men wil er potentiële kopers van kavels ontvangen, maar het zal ook gebruikt worden door de inwoners van De Vloei zelf. Het stadsbestuur laat nog in het midden of [...]

2 03, 2018

Agenda gemeenteraad 2 maart 2018

Categories: Ieper|Tags: , , , , , , |

Op de gemeenteraad van 5 maart houdt Emmily Talpe een interpellatie over de houding en het beleid ten aanzien van pop-up initiatieven. Net als vorig jaar werd door het stadsbestuur een aanvraag voor een zomerbar zonder meer afgeketst. Andere punten op de agenda van de gemeenteraad zijn onder meer de stemming van de tijdelijke [...]

2 02, 2018

Agenda gemeenteraad 5 februari 2018

Categories: Ieper|Tags: , , , , |

Op de eerste gemeenteraad van 2018 staan onder meer het tijdelijk reglement voor de 100 dagen en de heraanleg van wegen en voetpaden op de agenda. Emmily Talpe zal het voorstel Parkeer + Zorg lanceren, waarbij bewoners via een sticker aan hulpverleners duidelijk kunnen maken dat ze voor hun garage of oprit mogen parkeren. [...]

7 11, 2017

“Tijd om een versnelling hoger te schakelen”

Categories: Ieper|Tags: , , |

Gemeenteraad Ieper - 6 november 2017 Op de gemeenteraad van 6 november werden de budgetten en de meerjarenplanwijzigingen van stad Ieper en het OCMW besproken. Emmily Talpe hield een uitgebreide tussenkomst waarbij ze onder meer de vele verschuivingen naar 2018 hekelde. “We begrijpen dat er tegenslagen of vertragingen onderweg kunnen optreden, maar het mag [...]

2 10, 2017

Agenda gemeenteraad 2 oktober 2017

Categories: Ieper|Tags: , , |

Op de gemeenteraad van oktober wordt de herinrichting van de Eigenheerdstraat besproken, net als de renovatie van de stookplaats in de Lakenhalle. Verder staan ook aankopen voor het Yper Museum op de agenda. Het punt over de aankoop van een vestingtuintje, dat vorige gemeenteraad niet werd gestemd wegens het ontbreken van het schattingsverslag, wordt [...]

1 06, 2017

“828 000 euro inkomsten aan parkeergelden, daar mag toch iets tegenover staan”

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Gemeenteraad Ieper - 29/05/2017 Op de gemeenteraad van 29 mei stond de bespreking van de jaarrekeningen en de meerjarenplanaanpassingen op de agenda. Emmily Talpe hield een uitgebreide tussenkomst waarbij ze onder meer het toekomstige mobiliteitsplan en het parkeerbeleid van de stad op de korrel nam. De opbrengsten van de parkeergelden bedroegen in 2016 maar [...]

10 05, 2017

Verkoop De Vloei blijft slabakken, ondanks promotie

Categories: Ieper|Tags: , |

  Gemeenteraad Ieper - 8/5/17 In de Ieperse gemeenteraad werd de verkoop van de duurzame wijk De Vloei langs de Zonnebeekseweg besproken. Schepen Dehaene bevestigde dat nog maar 11 van de 50 kavels zijn verkocht. “Dat is nog maar een op vijf, daar kunnen we toch niet enthousiast over zijn”, aldus liberaal gemeenteraadslid Emmily [...]

7 12, 2016

Promotie voor De Vloei loopt niet zo vloeiend

Categories: Ieper|Tags: , , |

Gemeenteraad Ieper - 5/12/16 Op de gemeenteraad werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ieper, SHM Ons Onderdak, WVI en de provincie in het kader van de duurzame wijk De Vloei goedgekeurd. Emmily Talpe vroeg schepen Dehaene hoe het nu zit met de beloofde gerichte promotie voor de site, die broodnodig is om de [...]

2 12, 2016

Gemeenteraad Ieper 5 december 2016

Categories: Ieper|Tags: , , , , , |

Maandag 5 december vindt de laatste Ieperse gemeenteraad van 2016 plaats. Onder andere de aanleg van het Kattenkerkhof en de baggerwerken aan Dikkebusvijver zullen worden besproken. Daarnaast zal de raad de naamswijziging van het noordelijke deel van de Taccoenstraat tot de Van Wonterghemstraat goedkeuren. Emmily Talpe heeft nog twee bijkomende vragen aan de agenda [...]

6 07, 2016

Geen vloeiende verkoop voor project De Vloei

Categories: Ieper|Tags: , |

Gemeenteraad Ieper- 4 juli 2016 Op de gemeenteraad stond de slabakkende verkoop van de percelen in de duurzame wijk De Vloei opnieuw ter discussie. Het stadsbestuur besliste de verkoopprocedure te versoepelen en de percelen uit fase 1 en fase 2 tegelijk te koop aan te bieden. Emmily Talpe vindt de aanpassing alvast een goede zaak. [...]