Nieuws Archief

5 10, 2016

“Nieuwe stadsmuseum moet meerwaarde betekenen voor onze stad”

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Gemeenteraad Ieper - 03/10/16 Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober werd het ontwerp voor het toekomstig stadsmuseum voorgesteld. Emmily Talpe: “Ik ben blij dat het stadhuis van weleer een actieve invulling krijgt. Het concrete voorstel dat hier voorligt kan onze fractie wel smaken. Wat ons wel meer en meer zorgen baart – naast uiteraard het kostenplaatje [...]

9 11, 2011

Bezoek aan Iepers Flanders Fields binnenkort verplicht?

Categories: Ieper|Tags: , , |

Vlaams volksvertegenwoordiger Luckas Vander Taelen (Groen!) wil een museumbezoek aan In Flanders Fields in Ieper verplichten voor Vlaamse scholieren uit het secundair onderwijs. Vander Taelen wijst erop dat een schooluitstap naar In Flanders Fields wel verplicht is voor Britse scholieren en vindt dat Vlaamse jongeren uit de laatste jaren van het secundair onderwijs er [...]