Valt de verplichte opmaak en neerlegging jaarrekening weg voor kmo?

Categories: Blog|Tags: , |

Vandaag bloklettert de Tijd dat de Europese Commissie de verplichte opmaak en neerlegging van jaarrekeningen voor kleine bedrijven wenst af te schaffen. Waar het eerst de ondernemingen betrof die minder dan tien werknemers hebben, een omzet lager dan 1 mio eur en een balanstotaal van 500.000 euro zou er nu al een voorstel op tafel liggen [...]