Verkiezingsstrijdpunten

Categories: Blog, Ieper|Tags: , , |

STRIJDPUNT 1: VRIJE CONCURRENTIE, NEE AAN PROTECTIONISME! Vrije concurrentie of “marktwerking” leidt tot betere producten en diensten en correcte (lagere) prijzen. Op veel vlakken wordt op vandaag die vrije concurrentie evenwel verstoord of zelfs verhinderd. Denk maar aan verstorende marktafspraken, kartels, marktmanipulaties, monopolisering, betutteling door de overheid (beperkte openingsuren, verplichte sluitingsdag/zondagen, doelgerichte invulling van BPA’s, …) [...]