Nieuws Archief

27 01, 2017

Talpe vraagt extra inspanningen voor bouw- en transportsector

Categories: Persbericht VL Parlement|Tags: , , , , |

Minister Muyters stelde gisteren in het Vlaams parlement een tienpuntenplan voor om het personeelstekort in de bouwsector op te vangen. Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe zal de VDAB ook bijzondere aandacht geven aan het groot aantal openstaande vacatures in de transportsector. Talpe benadrukte de pijnpunten van beide sectoren en vroeg de minister [...]

1 12, 2016

“Kansen geven aan wie wil re-integreren op de arbeidsmarkt”

Categories: Persbericht VL Parlement|Tags: , , , , |

Uit een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) aan minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijkt dat dit jaar al 3035 arbeidsongeschikten een trajectbegeleiding naar werk zijn gestart. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2014. Ruim een derde van hen vindt uiteindelijk ook job. “Het besef groeit dat ziek zijn niet [...]

29 11, 2016

Dubbel zoveel arbeidsongeschikten willen toch werk

Categories: Persartikel, Persbericht VL Parlement|Tags: , , |

De Gazet van Antwerpen - 29/11/2016 Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). In 2014 volgden 1.723 mensen die door een geneesheer van de mutualiteit arbeidsongeschikt zijn verklaard, een trajectbegeleiding naar werk. In de eerste negen maanden van 2016 waren [...]

4 11, 2016

Seizoenarbeid als opstap naar volwaardige tuindersjob

Categories: Vlaams parlement|Tags: , , |

VILT - 2/11/2016 Seizoenarbeid in de tuinbouw kan een goede eerste werkervaring zijn voor Vlaamse jongeren en werkzoekenden. Het kan een opstap zijn naar een vaste job in de tuinbouw, zo antwoordt minister van Werk Philippe Muyters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld). Zij vroeg hiernaar in opvolging van een [...]

17 10, 2016

Digitalisering speelt werkzoekenden parten

Categories: Vlaams parlement|Tags: , |

In het Vlaams parlement kaartte Emmily Talpe (Open Vld) bij minister van werk Philippe Muyters aan dat sommige werkzoekenden zich benadeeld voelen door de VDAB omdat ze beperkt of niet actief zijn op het internet. “Voor deze groep mensen is het moeilijker om bijvoorbeeld via mail vacatures te ontvangen of om online opleidingen te volgen. [...]

5 10, 2016

“VDAB klaarstomen om getroffen ING-werknemers snel aan een nieuwe job te helpen”

Categories: Vlaams parlement|Tags: , , , , |

Bij ING verdwijnen tegen 2021 ongeveer 3500 jobs waarvan 1700 naakte ontslagen. Ook bij de zelfstandige kantoren dreigen 1000 jobs te verdwijnen. In het Vlaams parlement vroeg Emmily Talpe (Open Vld) Minister van Werk Philippe Muyters hoe hij de activering van deze specifieke groep van werkzoekenden uit de banksector zal aanpakken. “Ik drong er bij [...]

25 04, 2016

Nieuwkomers krijgen vrouwelijke VDAB-begeleiders

Categories: Persbericht VL Parlement, Vlaams parlement|Tags: , , , , |

De VDAB probeert inburgeraars in een begeleidingstraject naar werk een zo realistisch  mogelijk beeld mee te geven van onze arbeidsmarkt. Daarom worden op de werkvloer door de VDAB overwegend vrouwen ingeschakeld om hen te begeleiden. Dat blijkt uit de vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe stelde aan minister van Werk Philippe Muyters. “De VDAB speelt [...]

12 03, 2016

Vrouwen boven bij loopbaancheques

Categories: Persartikel, Persbericht VL Parlement, Vlaams parlement|Tags: , , , , , |

In de voorbije twee jaar hebben ruim 30.600 Vlamingen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij de VDAB cheques aan te vragen voor professionele loopbaanbegeleiding. Dat blijkt uit cijfers die bij de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), werden opgevraagd door parlementslid Emily Talpe (Open VLD). Sinds juli 2013 heeft elke werkende Vlaming recht op een pakket [...]

8 03, 2016

VDAB heeft drie keer zoveel doorstromers naar 50+ clubs dan vakbonden

Categories: Persbericht VL Parlement|Tags: , , , , |

De vakbonden sturen werkzoekende 50-plussers onvoldoende door naar 50+ clubs voor verdere trajectbegeleiding. Dat concludeert Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) op basis van cijfers die ze heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Uit die cijfers blijkt dat de VDAB drie keer zoveel doorstromers heeft naar 50+ clubs dan de vakbonden. [...]

26 02, 2016

Geen verhoorruimte voor werkzoekenden in Westhoek

Categories: Ieper, Persartikel, Persbericht VL Parlement|Tags: , , , |

Emmily Talpe kwam in het parlement te weten dat er geen VDAB-verhoorruimte komt in Ieper om de werkbereidheid van langdurig werklozen te controleren. De Vlaamse volksvertegenwoordiger van Open VLD vreest de gevolgen voor de werkzoekenden die moeilijke verplaatsingen zullen moeten maken om verhoord te worden op andere plaatsen waar ze wel een verhoorruimte krijgen. Die [...]