Emmily Talpe in de Politiek

Emmily Talpe (°1975) is een politica vol energie en verfrissende ideeën. Sinds 2019 is ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper. Ze zetelt ook in het Vlaams parlement.

Haar eerste stappen in de politiek zette Emmily bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, toen ze gevraagd werd om op de lijst van de Ieperse Open Vld-afdeling te staan. Als liberale in hart en nieren was ze meteen overtuigd. Haar mooie resultaat leverde haar onmiddellijk een zitje op in de OCMW-raad.

Tussen 2006 en 2012 nam ze met stijgend succes deel aan alle nationale verkiezingen. In 2010 werd ze voorzitter van de lokale afdeling en zette ze Open Vld overtuigend terug op de kaart. Met een volledig vernieuwde ploeg haalde ze in 2012 een extra zetel binnen. Emmily behaalde als lijsttrekker het hoogste aantal liberale Ieperse voorkeurstemmen ooit.

Meer ruimte voor ondernemen, goed en betaalbaar wonen én een efficiëntere overheid staan in haar top 5 van to do’s voor Vlaanderen. In de Westhoek staat ze op de barricade voor de doortrekking van de A19. Als eerste opvolger bij de verkiezingen in 2014 wist Emmily 9 243 stemmen in de kieskring West-Vlaanderen achter haar naam te zetten.

Van 2014 tot 2018 zetelde Emmily in het Vlaams parlement als opvolger van Bart Tommelein, die eerst staatssecretaris en toen minister werd. Emmily volgde er de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid op, met specifieke aandacht voor het thema Werk. Een uitdagend domein waar ingezet wordt op de activering en begeleiding van werklozen en werkzoekenden naar werkbaar werk, en op de aanpak van de krapte van de arbeidsmarkt. In 2017 werd Emmily aangeduid als eerste ondervoorzitter van deze commissie. Daarnaast zetelde ze ook als plaatsvervangend lid in de commissie Mobiliteit en Openbare werken en in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd Emmily opnieuw unaniem verkozen tot lijsttrekker van Open Ieper. Met haar als kopvrouw slaagden de liberalen erin hun score te verdubbelen van 11,6% naar 24,4%. Met 3904 voorkeurstemmen behaalde Emmily zelf het hoogste aantal stemmen van alle Ieperse kandidaten. Open Ieper stapt in coalitie met sp.a en N-VA en maakt zo voor het eerst in meer dan honderd jaar opnieuw deel uit van het bestuur. Emmily Talpe mag zich sinds 1 januari 2019 de eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper noemen.

Bij de parlementsverkiezingen in mei 2019 stond Emmily op de tweede plaats voor het Vlaams parlement. Ze werd verkozen met 15 133 voorkeursstemmen, een grote sprong vooruit in vergelijking met de verkiezingen in 2014. Met een toename van 5,3% voor het Vlaams parlement was het kanton Ieper zelfs het sterkst stijgende kanton voor Open Vld in West-Vlaanderen.

In haar tweede termijn als volksvertegenwoordiger legt Emmily zich specifiek toe op de thema’s Toerisme, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

Politieke loopbaan:

– OCMW-raadslid Ieper (van 1 januari 2007 tot 31 december 2012)
– Lid/Waarnemend lid regiobestuur Open Vld Westhoek (sedert 1 januari 2007)
– Voorzitter Open Vld Ieper (2010 – 2013)
– Stemgerechtigd lid Nationaal Partijbestuur (2012-2016)
– Gemeenteraadslid en Fractieleider Ieper (2013-2018)
– Vlaams Volksvertegenwoordiger (2014-2018)

– Burgemeester Ieper (sedert 1 januari 2019)

– Vlaams volksvertegenwoordiger (2019-2024)

  • Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
  • Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervanger)