Als Vlaams volksvertegenwoordiger heeft Emmily Talpe de kans om in Brussel de belangen van Ieper en
de Westhoek te verdedigen. Toerisme is één van de Vlaamse thema’s die ze nauw opvolgt. “Blijvende steun voor het herdenkingstoerisme is cruciaal voor onze streek. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat Vlaanderen maar liefst 1,6 miljoen euro uittrekt om – samen met de stad en de Commonwealth – de
Menenpoort te restaureren. De werken starten volgend jaar en zullen 2 jaar duren. De Menenpoort zal schitteren op haar 100ste verjaardag in 2027!”

In de commissie Buitenland is de Brexit één van de hete hangijzers maar ook het ijveren voor mensenrechten wereldwijd. Vanuit het verhaal van de Ieperse NGO “Moeders voor Vrede” werd de strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten in Afghanistan op initiatief van Emmily in een resolutie gegoten.

Daarnaast zetelt Emmily ook in de commissie Landbouw en Plattelandsbeleid. Met de input van onder meer Ieperse landbouwers gaat ze aan de slag en bevraagt ze de bevoegde minister over uiteenlopende thema’s. Ze bepleit ook de nodige aandacht voor de bijzondere eigenschappen en noden van het
platteland. “Die zijn een pak anders dan die van de grotere steden: groeiende eenzaamheid, basisdiensten verdwijnen maar tegelijk zijn er de troeven van de open ruimte: groen, rust, korte keten, … Die moeten we koesteren maar daar zijn wel centen voor nodig.”