In het Vlaams parlement werd woensdag 12 oktober een resolutie goedgekeurd met de oproep tot een onmiddellijke stopzetting van de zinloze aanvallen en geweld in het Israëlisch-Palestijns conflict. Indieners Karl Vanlouwe (N-VA), Orry Van de Wauwer (cd&v), Emmily Talpe (Open Vld), Annick Lambrecht (Vooruit) en Staf Aerts (Groen) veroordelen de aanvallen van Hamas in Israël en stellen dat Israël het recht heeft zich te verdedigen ‘in overeenstemming met het internationaal recht’.

Emmily Talpe: “GedegouteerdDat gevoel overviel me zaterdag bij het zien van de beelden en het horen van de berichten uit Israël. Het conflict is ondertussen in alle hevigheid losgebarsten. En ook hier weer betalen burgers de grootste prijs. Het aantal slachtoffers aan beide zijden blijft oplopen. De berichten over zoveel vernielingen, zoveel doden en zoveel gebroken families, het maakt me bijzonder stil. Dit is een langlopend conflict maar we moeten blijven inzetten op een duurzame vrede. Daarvoor zijn intensieve diplomatieke inspanningen nodig. Met deze resolutie vragen we de Europese Unie om dat prioritair mee te bewerkstelligen. Tegelijk vragen we ook aandacht voor de dringende humanitaire noden van de mensen in Gaza. Al staat het voor ons buiten kijf dat 100% transparantie nodig is en dat er geen enkele EU-financiering direct of indirect terecht kan komen bij een terroristische organisatie.”