Het Vlaams Parlement heeft vandaag tijdens de plenaire vergadering een resolutie aangenomen waarin het diepe bezorgdheid uit over de huidige situatie in Nagorno-Karabach en de recente escalatie van geweld door de Republiek Azerbeidzjan. Het parlement veroordeelt het ongeziene geweld scherp en roept op tot onmiddellijke actie van de Europese Commissie om de humanitaire crisis aan te pakken en te streven naar een vreedzame oplossing van het conflict.

Etnische zuivering

De resolutie, ingediend door parlementsleden Allessia Claes (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Emmily Talpe (Open VLD), Karl Vanlouwe (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Sofie Joosen (N-VA), toont zich uitermate bezorgd over de vluchtelingenstroom uit Nagorno-Karabach en de vrees voor een etnische zuivering in de regio. De indieners wijzen op de schrijnende humanitaire situatie waarin tienduizenden Armeense inwoners van Nagorno-Karabach verkeren, zonder voedsel, medicijnen of elektriciteit, als gevolg van maandenlange blokkades en militaire operaties

“We dringen er bij de Europese Commissie op aan om de steun aan Armenië te verhogen voor de hervestiging van potentieel 120.000 vluchtelingen binnen een bevolking van 2,8 miljoen. Ook wordt opgeroepen tot het versterken van diplomatieke druk op Azerbeidzjan en het overwegen van individuele sancties tegen beleidsvoerders die verantwoordelijk zijn voor schendingen van internationale akkoorden en het internationaal recht”, verduidelijkt Emmily Talpe.

Het Vlaams Parlement zal deze resolutie bezorgen aan de Europese Commissie en aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid, in de hoop dat er snel actie ondernomen zal worden om de crisis in Nagorno-Karabach aan te pakken en een duurzame vreedzame oplossing van het conflict te bereiken.