Er staan vandaag in West-Vlaanderen bijna 4000 vacatures voor horecapersoneel open. Een groot deel daarvan is aan de kust. Nochtans zijn er in West-Vlaanderen tegelijkertijd 3765 werkzoekenden die aangegeven hebben in de Horeca te willen werken. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe opvroeg. Er lopen zo’n 14 initiatieven om mensen warm te maken voor de horeca. Volgens Talpe zijn die goedbedoeld maar missen ze impact en moet de VDAB meer doen om werklozen naar de horeca te begeleiden. Het aantal sollicitatieopdrachten ligt een pak lager dan voor corona.

Overal zoeken ondernemers, en horeca-ondernemers in het bijzonder, naarstig naar personeel. Dat is met deze zonnige warme dagen aan de kust niet anders. Noodgedwongen moeten sommige ondernemers hun terrassen verkleinen om de toestroom van vele dorstige en hongerige klanten aan te kunnen. Er staan op dit moment in de horeca- en toerismesector in West-Vlaanderen meer dan 3400 vacatures open. Als men gaat kijken naar alle vacatures voor horecapersoneel gaat het zelfs over meer dan 3900. Als die niet ingevuld geraken is dat niet alleen jammer voor wie graag op restaurant of café gaat, maar uiteraard ook voor de ondernemers in kwestie en de Vlaamse economie in het algemeen. Zonder personeel, geen commerce en dus ook geen economische groei.

Daarom is het volgens Vlaams Parlementslid Emmily Talpe cruciaal dat daar een oplossing voor gevonden wordt en dat deze vacatures ingevuld geraken. Dat moet ook kunnen. Want er zijn maar liefst 3765 werkzoekenden in West-Vlaanderen die hebben aangegeven in de horeca te willen werken. Dat blijkt uit cijfers die ze opvroeg aan minister voor werk Jo Brouns. Dus op papier zou het probleem oplosbaar moeten zijn. Alleen: Gemiddeld krijgt zo’n werkzoekende met interesse in de horeca maar 0,56 sollicitatieopdracht van de VDAB in die richting. Nog anders gezegd: op twee jaar tijd krijgt een gemiddelde werkloze één sollicitatieopdracht. Los van het feit dat er redenen zouden zijn waarom het niet zou passen om een werkzoekende af te sturen op een bepaalde vacature, ligt het aantal sollicitatieopdrachten zeer laag. Voor corona lag het aantal een pak hoger.

jaar

aantal sollicitatieopdrachten

2019

3628

2020

2298

2021

2470

2022

2121

2023 (tem april)

1296

Aantal sollicitatieopdrachten per jaar aan werkzoekenden met verblijfplaats in de provincie West-Vlaanderen en waarbij de vacatures behoren tot de hoofdberoepsgroep ‘Horecapersoneel’.

Volgens Talpe is het cruciaal dat er meer opdrachten worden gegeven aan werkzoekenden om te solliciteren in de horeca. Om werkzoekenden meer bagage te geven om in de sector aan de slag te gaan, bestaan er trouwens opleidingen. Alleen zit het aantal in West-Vlaanderen nog niet terug op pre-coronaniveau.

Provincie Verblijfplaats

2019

2020

2021

2022

(01) Antwerpen

269

127

182

235

(02) Limburg

122

77

76

60

(03) Oost-Vlaanderen

126

133

122

121

(04) Vlaams-Brabant

125

95

95

113

(05) West-Vlaanderen

234

191

133

124

(06) Brussel

99

81

80

65

(07) Buiten Brussel/Vlaanderen

2

1

Aantal unieke cursisten per jaar, per provincie verblijfplaats, die minstens één opleiding hebben gestart in de sector horeca.

14 acties voor Kusttoer

Talpe bevroeg minister Brouns ook naar welke initiatieven er specifiek genomen worden om mensen te begeleiden naar een job in de West-Vlaamse horeca en kusthoreca in het bijzonder. De VDAB heeft vandaag zo’n 14 acties. Het gaat dan over opleidingen, workshops, jobbeurzen en campagnes al dan niet in samenwerking met lokale partners.

Volgens Talpe gaat het over goedbedoelde acties die zeker hun waarde hebben om mensen warm te maken voor de sector en gerichte oplossingen te zoeken voor specifieke problemen. Alleen gaat het soms over erg kleine initiatieven. In Blankenberge bvb zijn er 6 werkzoekenden die deelnemen aan een opleiding. Dit terwijl er in dezelfde gemeente 121 vacatures openstaan.

Net daarom vindt Talpe het cruciaal dat er meer nadruk komt te liggen op effectieve activering via sollicitatieopdrachten.

Talpe: “De Horeca is een belangrijke economische sector voor ons land, en al zeker aan de kust. Het vinden van geschikt en voldoende personeel is al jaren een probleem maar wordt steeds urgenter. Er gebeurt terecht heel veel om werkzoekenden aan te moedigen en de sector aan te prijzen. Deze cijfers tonen aan dat er op vlak van sollicitatieopdrachten nog een tandje bijgestoken moet worden. Dat is cruciaal om meer werkzoekenden effectief naar die jobs toe te leiden.”