Professionele loopbaan

Emmily Talpe

Emmily’s professionele – niet politieke – loopbaan speelt zich af in de juridische wereld. In 1993 begon ze aan haar rechtenstudies aan de Rijksuniversiteit van Gent. Vijf jaar later studeerde ze met onderscheiding af als Licentiate in de Rechten (thans Master in de Rechten genaamd). Ze specialiseerde zich in ‘algemeen contractrecht’ en ‘bijzondere verbintenissen’.

Ze volgde tal van cursussen en opleiding om haar kennis up to date te houden en bouwde ook haar (juridische) talenkennis uit. Ze is actief drietalig (Nederlands – Frans – Engels), heeft een passieve kennis Duits en volgde vijf jaar Spaans in het volwassenonderwijs.

Emmily Talpe is al meer dan 16 jaar actief als juriste. Haar loopbaan startte ze als juriste in een groot accountantskantoor. Sedert 2008 heeft ze haar eigen juridisch kantoor in Ieper en verleent ze juridisch advies aan KMO, grote en beursgenoteerde bedrijven.
Doorheen de jaren bouwde Emmily heel wat ervaring uit in de juridische wereld. Hieronder een overzicht van haar specialisaties:

Vennootschappenrecht:

oprichting vennootschappen en verenigingen (NV, BVBA, CVBA, Comm. VA, Comm.V, VZW,…), begeleiding statutenwijzigingen o.a. kapitaalverhoging/vermindering/omvorming/update statuten, voorkeurrecht, quasi-inbreng, uitgifte obligatielening (cum warrant)/warranten, creatie verschillende categorieën aandelen, ontbinding en vereffening vennootschappen en verenigingen, opvolging verplichtingen beursgenoteerde bedrijven, opstellen aandeelhoudersovereenkomsten, administratieve opvolging in globo (procedure tegenstrijdig belang, notulen jaarvergadering/jaarverslag, alarmbelprocedure, certificaten, benoeming en coöptatie bestuurders/vaste vertegenwoordiger,….), adviesverlening in de ruimste zin van het woord aangaande o.a. corporate governance, aansprakelijkheid bestuurders, bevoegdheid vennootschapsorganen, externe vertegenwoordiging, geschillenregeling, … (verwante domeinen: registratierechten, fiscaliteit, …)

Algemeen contractenrecht:

redactie, nazicht en adviesverlening van contracten allerhande: huurcontracten (woninghuur, handelshuur, gemeen huurrecht), leningsovereenkomsten, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten, NDA, HW en SW servicecontracten (ervaring met IT-gebonden bedrijven), value added reseller contracten, licentieovereenkomsten, overnamecontracten (aandelen, handelszaak), associaties, call & putopties, leningscontracten, sui generis contracten, …

Adviesverlening en bijstand op allerhande andere domeinen:

personen- en familierecht, overdracht personeel, overnames begeleiden, juridische audits (due diligence), begeleiding bij successieplanning, schenkingen, handgifte, testament, notariële aktes oa aankoop onroerend goed (blote eigendom/vruchtgebruik), opstalcontracten, licitatie, begeleiding onroerend goed projecten (nationaal/internationaal)…

Opleidingen geven aan het personeel in verband met diverse overwegend juridische topics, opstellen en upgraden van het intern reglement, coördinator interne werkgroepen inzake welzijn op het werk, de implementatie van de witwaswetgeving, …

– Opvolging, coördinatie en samenwerking met advocaten of andere externe deskundigen.