Missing link Ieper – Westkust

Over de verbinding tussen Ieper en de Westkust is er de voorbije 6 jaar veel gepraat en veel geschreven, maar op het terrein heerst de stilstand. Feit is dat er op vandaag geen politieke consensus is over de beste aanpak, ondanks wat sommige partijen willen beweren.  Open VLD kiest al decennia voor een nieuwe verbindingsweg, en blijft dit veruit de beste oplossing vinden.

Inspraak zonder democratie

Open Vld nam de voorbije jaren met een constructieve houding deel aan alle initiatieven van minister Weyts (N-VA) ter zake, maar merkte van bij de aanvang dat de conclusies van zogenaamde inspraak momenten al bij voorbaat vastlagen. Betrokken partijen die het hiermee niet eens waren, werden niet uitgenodigd. Anderen, kleine lokale NIMBY groepen, die uiteraard gekant waren tegen een verbindingsweg in hun achtertuin  werden hierbij gelijkgesteld met nationale partijen. Het onderzoek deugde niet, de conclusies lagen al op voorhand vast: de betaler bepaalt bij dergelijke studies vaak de uitkomst van het onderzoek. Het eindrapport van deze show liet zich dan ook al raden … en had weinig met democratie te maken.

Staat Open VLD alleen?

Vele politici huilen mee met de wolven. Nog geen 20 jaar geleden waren zowat alle politieke partijen uitgesproken voorstander van een doortrekking van de A19. Onder druk van de Boerenbond heeft Leterme zijn CD&V dan een radicale bocht laten maken in dit dossier; niet uit overtuiging, maar om tactische redenen. Nu lijkt iedereen dat vergeten, maar de missing link Ieper – Westkust is toen een politiek dossier geworden, waar elke logica van ondergeschikt belang is geworden... De Vlaamse regering sloot zonder Open VLD een akkoord over de aanpassing van N8, maar dit werd door de Raad van State vernietigd.

Eindresultaat na vorig regeerakkoord

Het resultaat is dat er op het terrein niets is gebeurd, en …  niets is beslist. Het dossier komt dus onvermijdelijk terug op tafel bij de regeringsvorming na de verkiezingen van morgen. Open Vld blijft hierbij kiezen voor een nieuwe verbindingsweg. Niet alleen omdat deze oplossing zorgt voor leefbare woonkernen langs de N8, maar ook om de economische groei in onze regio te garanderen.

Leefbare woonkernen

Er zijn maar eigenlijk maar 2 opties: of je verhuist het verkeer, of je verhuist de dorpen. Een woestenij van beton dwars door al die dorpen is dat niet. Een nieuwe verbindingsweg biedt de beste garantie op leefbare woonkernen langs de N8. Tijdens het toeristisch seizoen zou het doorgaand verkeer er met minstens 70% zakken.

Provincieweg N8 onveilig

Onderzoek bewijst keer op keer dat snelwegen veel veiliger zijn dan klassieke provinciewegen zoals de N8. Door de afscheidingswand, de constante snelheid en het ontbreken van bochten zijn de risico’s veel beperkter. Minister Weyts (N-VA) bracht de maximum snelheid op de N8 naar 70 km/u. Resultaat was een veel slechtere mobiliteit in de Westhoek, met een N8 die nog even onveilig is.