Bestuursverkiezingen Open VLD 2016

KANDIDATEN PARTIJBESTUUR
AMPE Els
AVONTROODT Yolande
BAJART Lionel
BAMMENS Diederik
BEEKEN Robert
BOLLE JENNY
BOUMANS Karl
BRUGGEMAN Hilde
BRUSSEEL Ann
BULLENS Anita
CARETTE Elke
CAUDRON Filip
CLAES Philip
DAEMS Rik
DE BACKER Philippe
DE BLAUWE Didier
DE BLEEKER Eva
DE BLOCK Maggie
DE CLERCQ Mathias
DE CROM Sandrine
DE CROO Alexander
DE CROO Herman
DE DECKER Jelle
DE GUCHT Jean-Jacques
DE GUCHT Karel
DELRUE Piet
DE RO Jo
DE VALCK David
DE VROE Gwenny
DEWAEL Patrick
D’HERDE Kathleen
D’HONDT Jean-Pierre
D’HOSE Stephanie
DIERCKX Jan
EECKHAUT Albert
GATZ Sven
GEERAERT Bart
GYSBRECHTS Peter
GYSELS Kris
HINDERYCKX Garrit
HOORNAERT Laurent
JACOBS Tony
KERCKHOF Johan
KEULEN Marino
KEVERYN Florent
LACHAERT Egbert
L’ECLUSE Filip
LENSSEN Georges
LIJNEN Nele
LUYCKX Kris
MATTON Alain
MEGANCK Julien
MUNDUS Johny
NEYSKENS Margot
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
NUYTTEN Stefaan
ÖZCAN Meral
PLUYM Stijn
PRASSE Bjorn
SCHILTZ Willem-Frederik
SLANGEN Noël
SOMERS Bart
STERCKX Dirk
TALPE Emmily
THYS Lieselotte
TOMMELEIN Bart
TURTELBOOM Annemie
VAN BIESEN Luk
VAN CAUTER Carina
VAN COTTHEM Ludo
VANDENHEEDE Liliane
VANDEPUT Frederick
VANDE REYDE Maurits
VANDERJEUGD Francesco
VANDERPOORTEN Marleen
VAN ECHELPOEL Jerry
VANHENGEL Guy
VANHOOREN Romina
VAN MECHELEN Dirk
VAN QUICKENBORNE Vincent
VAN VOLCEM Mercedes
VANWEZENBEECK Danielle
VAN WOENSEL Johan
VASTERSAVENDTS Yoeri
VAUTMANS Hilde
VEREECKE Carl
VEREECK Lode
VERHAERT Marianne
VERHOEVEN Dimitri
VERLINDEN Christel
VERSNICK Geert
VOLCKAERT Lieven
WILLE Stijn
ZAMOURI Khadija

Beste Open Vld lid,

Vanaf vandaag, 18 maart tot en met 26 maart, ben jij aan zet!
Grijp die kans en bepaal mee de toekomst van onze liberale partij.
Het partijbestuur speelt als zenuwcentrum een cruciale rol.
De keuzes die daar gemaakt worden, geven de koers aan.

De voorbije jaren kon ik als niet-mandataris mijn stem laten horen in het partijbestuur. Het klappen van de zweep in de Melsensstraat is mij dan ook niet vreemd. Als Vlaams volksvertegenwoordiger kan ik nog harder op het pedaal duwen en meer gewicht in de schaal leggen.

Rode draad voor mij is gezond verstand en daadkracht. Wat baat het om te praten en te praten als we geen stappen vooruit zetten, geen zaken durven veranderen? Soms vergt dat drastische keuzes, soms lichte koerswijzigingen.

Ik sta alvast in de startblokken, als u het startschot geeft, dan zijn we vertrokken! Met aan de eindmeet een partij met beide voeten op de grond en een forse liberale daadkracht.

KANDIDATEN VOOR PARTIJBESTUUR

Het partijbestuur van Open Vld keurde maandag 94 kandidaturen voor het Open Vld partijbestuur goed. Van die kandidaten is 32% vrouw en 68% man. Dat zijn beduidend meer vrouwen, zo’n 8%, dan bij de verkiezing in 2012. “Het is een goede zaak dat ook vrouwen hun kans grijpen in de politiek. Een goede mix aan jong en ervaren talent, aan mannen en vrouwen, aan politieke inzichten en aan geografische sterkhouders is belangrijk voor een evenwichtig partijbestuur,” benadrukt voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij is zelf de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als nationaal voorzitter.

Alle kandidaten kunnen nu intern campagne voeren om verkozen te worden binnen het bestuur. Finaal zullen er maximum 31 kandidaten voor het partijbestuur verkozen worden. U vindt de lijst met kandidaten in de linker kolom.

HOE STEMMEN VOOR EEN  NIEUW NATIONAAL PARTIJBESTUUR?

Elektronisch stemmen kan van vrijdag 18 maart, 9u t.e.m. zaterdag 26 maart, 16u.
Als lid van Open Vld kreeg je deze week een persoonlijke oproepingsbrief in de bus met een unieke code. Deze code heb je nodig om uw stem uit te brengen op www.openvld.be.
Je kunt stemmen op maximaal 20 kandidaten!

De leden die niet over internet en/of een computer beschikken, hebben de mogelijkheid om elektronisch te stemmen op een locatie in de afdelingen.

bestuursverkiezingen open vld