Allen welkom op het openbaar gedeelte van de zitting van de OCMW-raad van 24 april 2008 om 18.30u in de raadzaal, Rijselsestraat 38, Ieper.

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag vorige zitting.
2. Voormezele, Kemmelseweg 31 : aankoop 3/5 aandeel van woning van erfgenamen Maes – formeel besluit.
3. Ieper, Dikkebusseweg 17A, “site Hofland” – regeling gebruiksovereenkomst met “Chorus”.
4. Sociaal patrimonium : Klaverstraat 19/21 -betaalbaarstelling 4°ereloonnota.
5. Sociaal patrimonium : Klaverstraat 19/21 -lot “ruwbouw “-goedkeuring en betaalbaarstelling vorderingstaat 2.
6. Sociaal patrimonium : Wateringstraat 23/24 – lot “Sanitair en Centrale Verwarming” – goedkeuring en betaalbaarstelling vorderingstaat 1.
7. Landpacht Dochy: vraag tot pachtoverdracht.
8. Doorgangswoning : Boomgaardstraat 19 – lot “ Schrijn-en timmerwerk”-goedkeuring en betaalbaarstelling vorderingstaat 2.
9. Diverse diensten : Samenaankoop elektriciteit voor OCMW-eigendommen. Goedkeuring.
10. Sociale dienst: optreden in rechte – aanstelling gemandateerde om het bestuur te vertegenwoordigen en in rechte op te treden inzake dossiers collectieve schuldenregeling.
11. Sociale dienst: intern huurreglement: goedkeuring.
12. Sociale dienst: individuele dienstverlening: aanpassing uurbedrag prestaties. 13. Sociale dienst: voorstel tot aanvraag uitbreiding i.k.v. projectoproep “lokale diensteneconomie”.
14. Sociale dienst: evaluatie subsidieaanvraag “Socio-Professionele Inschakelingsprojecten” bij de POD-MI, betreffende het federaal ESF-programma 2007-2013: mededeling (voorlopige) beslissing, met vraag tot aanwerving maatschappelijk werker en werkleider.