Hieronder de beslissingen genomen op de zitting van april.
De agenda vindt u in het vorige bericht.

1. goedgekeurd.
2. goedgekeurd.
3. Met ingang van 1 mei  wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten met het zangkoor Chorus in verband met het gebruik van de lokalen op de site ’t hofland. Dezelfde voorwaarden als gehanteerd door de stad zullen gelden.
4. goedgekeurd.
5. goedgekeurd.
6. goedgekeurd.
7. Deze beslissing werd uitgesteld tot de volgende zitting.
8. goedgekeurd.
9. Besloten werd om de gemeente Ieper aan te duiden als mandataris om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht voor het aanduiden van een leverancier voor electriciteit voor de periode tot 31 december 2011.
Terzake vroeg ik om in de opdracht de voorkeur van groene energie in te lassen. Als overheidsinstelling hebben we een voorbeeldfunctie te vervullen. (met dank aan Laurent Hoornaert, Vld Langemark)
10. goedgekeurd.
11. De opmerking werd gemaakt te kiezen voor eenvormige huurcontracten voor alle sociale verhuringen zoals OCMW, Ons Onderdak, RSVK, … Dit vraagt evenwel heel wat werk en toegevingen van alle betrokken partijen. Ook kan niet over het hoofd gezien worden dat er verschillen/bijzonderheden zijn eigen aan de verschillende vormen van verhuring. De idee is evenwel dat de basisbepalingen wel identiek kunnen zijn. Voorlopig wordt het voorgelegde huurcontract evenwel goedgekeurd maar zal er de komende weken aan gesleuteld worden.
Terzake heb ik enkele bedenkingen geformuleerd van juridische aard.
Deze zullen nader onderzocht worden.
12. Besloten werd om het uurbedrag op te trekken tot 7 euro en dit gelijklopend met het uurbedrag voor de dienstencheques dat ook vanaf 1 mei verhoogd wordt.
13. De verhuisdienst van het Werkatelier wordt overgeheveld naar de buurt- en nabijheidsdienst “Het Seniorenteam” alsook zullen drie nieuwe SINE aanwervingen geschieden. Reden: de verhuisdienst is een individuele dienstverlening en hoort daarom meer thuis in de dienstverlening van het Seniorenteam.
De financiële calculatie toont aan dat dit zeker een haalbare kaart is.
14. goedgekeurd.