Op het toekomstcongres heeft Open Vld duidelijk laten voelen dat het niet volstaat om wat ondernemersgerichte praat in een tekst te gieten om een ‘liberale partij’ te zijn. Het begrip liberalisme houdt een levensvisie in waarin het individu centraal staat. Niet de groep, niet de natie, niet het volk, niet een klasse, maar de individuele mens, met zijn rechten én plichten, zijn welvaart, zijn welzijn, zijn emoties, zijn verantwoordelijkheid voor zijn leefomgeving en voor al wie het moeilijk heeft.

Er is een tweede ingrijpend verschil: de sociale dimensie is veel sterker bij Open Vld, ook al staan de vakbonden op hun achterste poten nu Open Vld hen rechtspersoonlijkheid wil geven – dat wil zeggen dat ze aansprakelijk kunnen gesteld worden bij iedere staking.

Wat moeten we nu onthouden uit dit driedaags congres, dat het midden hield tussen een ideologische herbronning en een programmacongres voor de komende verkiezingen?

Eén: dit was Maggies congres, een nieuw fenomeen aan het politieke firmament, de eerste keer ooit dat een vrouw op de eerste plaats in de ‘pop poll’ van de politici staat. Maggie De Block heeft haar entree niet gemist, al was het met haar ‘boete’ voor partijgenoten die de naam van een andere zouden noemen. Magie is bezig een voldragen politica te worden, niet alleen over haar kernopdracht.

Twee: de liberalen keren terug tot hun uitgangspunten. Minder staat en minder lasten, conform de oude slogan van Willy De Clercq zaliger, ‘niet u maar de staat leeft boven zijn stand’.

Drie: er is geen tijd te verliezen met nieuwe politieke stratego over de staatshervorming die nergens toe leidt en die ons land in de afgrond doet vallen. Federalisme op zijn Belgisch, samenwerken en niet tegenwerken. Dat is een niet mis te verstane boodschap voor de Vlaamse regering en haar leider, die zich lang heeft opgesteld als tegenstander van de federale overheid.

Open Vld zal naar de verkiezingen gaan als een partij van realistische hervormers van wie men vrijwel zeker kan voorspellen dat hun kernprogramma ook bepalend zal zijn voor een eventueel optreden in een nieuwe regering. In de regering -Di Rupo heeft Open Vld vaak boven haar gewicht gebokst, maar heeft ze enkele keren – bedrijfswagens, liquidatiebonus – de wet van de grote getallen moeten ondergaan.

Open Vld is weer het ideeënfabriekje dat ze altijd is geweest, soms met succes, soms met onvoldoende bondgenoten.  De democratie is een tanker die zelden radicaal van koers verandert.

bron: Luc Vanderkelen (HLN: 25-11-2013)