Gemeenteraad Ieper – 2 december 2013

Lees hieronder de integrale tekst van mijn reactie tegen de oneerlijke toeristentaks in de gemeenteraad van 2 december 2013.

Na maanden van onduidelijkheid en gebrekkige communicatie, zelfs zonder overleg met HORECA Ieper (Horeca staat nog altijd voor Hotel, restaurant, café), weet de Ieperse verblijfssector eindelijk hoe het nu zit met die fameuze toeristentaks. Het stadsbestuur zat blijkbaar na wat rekenwerk met een gat in haar begroting voor de komende jaren. Een verstandig gezin zou spontaan kijken welke uitgaven of dure projecten ze kunnen schrappen; maar een N-VA/CD&V stadsbestuur grijpt blijkbaar onmiddellijk naar verhogingen en nieuwe belastingen opdat ze nog minstens 6 jaar verzekerd kan zijn van voldoende geld op zak.

En dit ondanks de stellige belofte dat er in deze legislatuur GEEN belastingverhogingen zouden zijn voor de sector.

Er is dus dringend geld nodig, en dus moeten die massa’s oorlogstoeristen die hun voorouders in Ieper komen gedenken – en al zeker ter gelegenheid van 100 jaar 14-18 – even snel veel en gemakkelijk geld in het laatje brengen.

Dat ze met deze nieuwe toeristenbelasting haar tweede grote verkiezingsbelofte breekt binnen het jaar, daar ligt deze N-VA/CD&V meerderheid niet wakker van. Ter verduidelijking de eerste was de fata morgana dat Leterme op relatief korte termijn effectief burgemeester van Ieper zou worden.

De meerderheid geeft overigens een zeer vreemde motivatie voor haar toeristenbelasting. Deze luidt dat ze enkel een compensatie wil van de verblijfssector voor “de investeringen die zij doen om het verblijfstoerisme te stimuleren door een breed en divers toeristisch aanbod”. Veel vager kan een motivatie niet zijn, maar zeker is dat dit niet gaat over concrete zaken zoals aanpak zwerfvuil, aanwezigheid van politie of aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur. Je stelt je hierbij onmiddellijk ook de vraag of de verblijfssector de enige sector is die profiteert van een breed en divers toeristisch aanbod? Of wat krijgt de verblijfssector anders, dan andere toeristische sectoren dat de geraamde 180.000€ per jaar waard is?

Maar het wordt nog veel erger. Wij hebben de voorgestelde belastingen eens gesimuleerd op basis van het aantal bedden in Ieper, en komen tot de onthutsende vaststelling dat deze belasting het dubbele zal kosten aan de verblijfssector van wat is begroot. Maar liefst minstens 360.000€ zal u jaarlijks uit de zakken kloppen van de verblijfssector. (Tenzij u uitgaat van een bezettingsgraad van 24% tijdens de herdenking van 14-18, wat zeer ver ligt van onze voorzichtige 67%.) Ik zou dan ook graag uw echte prognoses zien, want volgens ons maakt U de verblijfssector en deze gemeenteraad blaasjes wijs!

Ook het argument dat de verblijfssector de belasting eenvoudig kan doorrekenen aan haar klanten gaat niet op. Hoe moet een B&B een forfaitaire belasting per jaar, per kamer doorrekenen op het moment dat ze nog geen idee heeft over haar bezettingsgraad dat jaar? Hoe moeten de hotels die 1,25€ doorrekenen: inclusief of exclusief hun geafficheerde prijs? Waarom geen uitzondering voor wie in Ieper logeert om er te werken? Het is duidelijk dat dit voorstel kunst en vliegwerk is waarbij enkel gedacht werd aan een zo groot mogelijke opbrengst. Over de praktische haalbaarheid werd totaal niet nagedacht. Laat staan dat de opbrengsten van deze taks rechtstreeks naar de sector zouden terugvloeien.

En waarom moeten enkel de verblijfstoeristen bijdragen aan de Ieperse stadskas, terwijl zij nog geen 10% uitmaken van de Ieperse toeristen? Nog geen 10 jaar geleden klaagde de meerderheid dat we te weinig verblijfstoeristen hadden, nu gaan ze net deze groep viseren met een extra belasting! Begrijpe wie het kan!

Nee, als je dan toch een toeristenbelasting wil invoeren, maak er dan minstens een lagere en eerlijk gespreide belasting van! Ieper hoeft hiervoor zelfs het warm water niet uitvinden. Het volstaat te kijken naar gemeenten als bv. De Panne en Waver.  Beiden kennen een gelijkaardige mix van toerisme als Ieper, inclusief een pretpark (respectievelijk Plopsaland en Walibi).

Ik heb mij de moeite getroost hun belastingbeleid te bekijken, en kwam telkens tot de zelfde conclusie. Zij kennen geen toeristentaks maar wel een taks op ‘vertoningen en vermakelijkheden’. Dit betekent dat zij een belasting heffen op toegangsticketten (Versta: Plopsaland en Walibi). In De Panne is dat 13,5% per ticket, met een maximum van 40.000€. In Waver is dat 2% per ticket, met een totale opbrengst van meer dan 200.000€.

Ieper kent geen dergelijke ticket-belasting. Vreemd, gezien Bellewaerde met minstens 700.000 jaarlijkse bezoekers toch zorgt voor de helft van het globaal aantal Ieperse toeristen. Of zitten de talrijke gratis toegangsticketten die het stadsbestuur jaarlijks blijkt te ontvangen hier in de weg?

Betekent dit dat wij ook pleiten voor een toeristenbelasting op de ongeveer 300.000 bezoekers van het In Flanders Fields Museum? Nee! Want in alle stilte heeft het Ieperse stadsbestuur in aanloop naar het gouden jaar 2014 ook de tarieven van het IFF fors verhoogd. Voor scholen (toch 40% van de bezoekers) werd het toegangstarief zelfs verviervoudigd. Het zijn dus enkel de 700.000 toeristen van Bellewaerde die een ‘toeristenbelasting’ ontspringen.

Het zal voor de neutrale en objectieve toeschouwer duidelijk zijn dat De Panne en Waver een veel eerlijkere spreiding hanteren over alle toeristen van hun ‘toeristenbelasting’.  En dat terwijl de administratie van deze belasting veel minder versplinterd en dus goedkoper is, ook voor de individuele belastingbetaler.

Wij willen de leden van deze gemeenteraad dan ook oproepen om het voorstel van het Ieperse stadsbestuur krachtig te verwerpen, of minstens deze te vervangen door een lagere en veel eerlijkere taks op toegangsticketten voor pretparken, musea en eventueel andere bezienswaardigheden zodat alle toeristen in Ieper hun proportionele bijdrage betalen. Wij zijn geen voorstander van bijkomende belastingen, maar als je het dan toch doet, doe het dan op een eerlijke en transparante manier!