De vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge zijn zo goed als klaar voor gebruik. Donderdagvoormiddag kwamen alle burgemeesters binnen de Eerstelijnszone Westhoek een kijkje nemen. De logistieke opbouw om beide sporthallen om te bouwen tot vaccinatiecentra werd uitgevoerd door de stedelijke technische diensten in nauw overleg met de Eerstelijnszone Westhoek. De inrichting gebeurde uiteraard geheel conform de Vlaamse richtlijnen.

Het vaccinatiecentrum Ieper bevindt zich in Sporthal 2 in de Leopold III-laan 18. Tot eind oktober kunnen hier de inwoners van Ieper, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Houthulst en Mesen terecht om er het vaccin te krijgen. Inwoners uit Poperinge, Heuvelland, Lo-Reninge en Vleteren kunnen zich laten vaccineren in Sporthal 2 in de Ouderdomseweg 3.

Burgemeester Christof Dejaegher: “We hebben grondig onderzocht welke locaties binnen de Eerstelijnszone Westhoek het meest beantwoorden aan de voorwaarden opgesteld door de Vlaamse Overheid. Zowel in Ieper als in Poperinge voldoen de beide sporthallen aan de verschillende criteria. De beide locaties zijn door hun ligging vlot bereikbaar en zowel bij eigen inwoners als mensen uit de regio bekend. De beide vaccinatiecentra zijn de voorbije dagen in een recordtempo opgebouwd door eigen medewerkers van diverse diensten. We kregen uiteraard daarvoor de nodige instructies, maar het mag ook eens in de verf gezet worden dat de lokale besturen daarvoor overal te lande echte krachtinspanningen leveren.”

Ieper en Poperinge hebben alles op alles gezet om de inwoners uit de zone vlot en op een aangename manier te ontvangen voor hun vaccinatie.

Het wordt nu nog een uitdaging om de centra maanden aan een stuk 7 op 7 te bemannen. Er hebben zich al heel wat vrijwilligers aangemeld, maar het zal belangrijk blijven mensen continue warm te maken om zich te engageren.

In het vaccinatiecentrum Ieper zijn er 6 vaccinatielijnen voorzien om ongeveer 54.000 mensen te vaccineren. In Poperinge zijn er 4 lijnen voorzien voor zo’n 28.000 mensen. Het is de bedoeling dat minimum 70% van de inwoners uit de Eerstelijnszone Westhoek zich laten vaccineren. Als het nodig blijkt, kan het vaccinatiecentrum desnoods zeven dagen op zeven open zijn.

Burgemeester Emmily Talpe: “Nu onze centra in Ieper en Poperinge klaar zijn, bereiden we ons volop voor om vanaf 1 februari proef te draaien.  Dat geeft ons de tijd om de opstelling van de centra te testen, te evalueren en indien nodig nog bij te sturen. Vanaf 15 februari zijn we dan volledig operationeel en eens de vaccins geleverd kunnen we onmiddellijk starten. Ondertussen starten we met een campagne om onze inwoners te motiveren om zich te laten vaccineren.”

De afgelopen weken kregen heel wat bewoners, personeelsleden van de woonzorgcentra en zorgpersoneel al een eerste inenting tegen het coronavirus. Momenteel is het voorzien om vanaf juni de brede bevolking te laten vaccineren. Al blijft alles onder voorbehoud van de hoeveelheid beschikbare vaccins. Snel schakelen zal een constante zijn.

Medewerkers en vrijwilligers

Naast de logistieke en infrastructurele voorzieningen zoals de opbouw van de individuele ruimtes, meubilair, opslag- en bereidingsruimte voor het vaccin, een EHBO-post, voorzieningen voor het medisch personeel, in- en uitregistratie vormt het voorzien en aansturen van medewerkers en vrijwilligers een extra grote uitdaging.

Pol Sansen, voorzitter van de eerstelijnszone vervolgt: “Op korte tijd schreven al meer dan 1000 vrijwilligers zich in, dat toont alvast dat er heel wat engagement is. Dat is hartverwarmend. We zoeken zowel mensen met medische opleiding die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn of een andere job uitoefenen, maar ook mensen zonder medische kennis zijn nodig voor hulp bij allerhande administratieve en logistieke taken. Er zal personeel continue in dienst zijn en anderen in bepaalde shifts, ad hoc of als reserve. Deze oefening is opgestart. Wie zich inschrijft via het formulier, ontvangt een ontvangstbevestiging en bedanking. Iedereen wordt gescreend voor de openstaande opdrachten en later gecontacteerd in functie van de openstaande opdrachten.”

Wie nog wil helpen in een vaccinatiecentrum, kan zich aanmelden via een online formulier:

www.ieper.be/vaccinatiecentrum

www.poperinge.be/vaccinatiecentrum

Daarnaast zal er een mobiele ploeg zijn voor thuisvaccinatie bij doelgroepen die hun centrum moeilijk kunnen bereiken. Die lijst wordt momenteel door de ELZ uitgewerkt in samenwerking met onder andere het ziekenhuis en de huisartsenkring.

Op 27 januari werd de vacature gelanceerd waarbij de Eerstelijnszone op zoek is naar twee coördinatoren voor de vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge.

 

Mobiliteit en verkeerscirculatie

De vaccinatie van zoveel mensen op één plaats heeft ook gevolgen voor de mobiliteit. Er ging daarom extra aandacht naar een vlotte bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid vlakbij elk vaccinatiecentrum, ook voor minder mobiele personen en aangepast busvervoer. Voor wie een korte afstand moet afleggen om naar het vaccinatiecentrum te komen, is je te voet of met de fiets verplaatsen een slimme keuze.

 

Financieel

Vlaanderen geeft de organisatie van de vaccinatie in handen van de Eerstelijnszone en de lokale besturen en voorziet daarvoor ook de nodige middelen. De budgetten zijn verdeeld over 3 enveloppes:

  • Infrastructuur, IT, niet-medisch personeel, individueel vervoer van minder mobiele personen,
  • Medisch personeel
  • Algemene coördinatie van het vaccinatieprogramma (communicatie, sensibiliseren, coördinatie thuisvaccinatie …)

Daarnaast wordt ook materiaal door de federale en Vlaamse overheid ter beschikking gesteld zoals medische koelkasten en koelboxen, persoonlijk beschermingsmateriaal voor personeel en tal van andere benodigdheden voor de vaccinatie.

 

Sensibilisering van de inwoners

Er werd een sensibiliserings- en communicatieplan uitgewerkt, zodat we alle inwoners – online én offline- maximaal kunnen bereiken.  Met de slogan “Snel weer samen” en bijhorende illustraties wordt binnenkort een campagne opgestart om de inwoners van alle gemeenten uit de Eerstelijnszone Westhoek te motiveren om zich te laten vaccineren.

Een eerste startschot van de campagne wordt een videoboodschap van de burgemeesters verbonden aan elk vaccinatiecentrum uit de Eerstelijnszone Westhoek. Zo wordt het ook meteen duidelijk wie in welk centrum terechtkan.

 

Alle info over het vaccinatiecentrum is ook te vinden op www.ieper.be/vaccinatiecentrum en www.poperinge.be/vaccinatiecentrum .