Op 26 november e.k. vindt de volgende OCMW-raad plaats (uitzonderlijk op woensdagavond ipv donderdagavond).
Iedereen welkom vanaf 18.30u in de Raadzaal, Rijselsestraat 38.

AGENDA:

 1. Verslag vorige zitting. Goedkeuring.
 2. Financiële dienst: budget 2009. Vaststelling.
 3. Aankoopdienst: aankoop bestelwagen Technische dienst: gunning. Goedkeuring.
 4. Technische dienst: Ieper, Rijselsestraat 133, 8900 Ieper: recht van opstalsamenwerkingsovereenkomst met WVI. Goedkeuring.
 5. Technische dienst: Lo-Reninge, Pypegaele 18: vraag van Eandis tot aankoop van

perceeltje grond voor inplanten cabine. Goedkeuring.

 1. ICT: Aankoop van 4 PC’s voor diverse diensten. Goedkeuring.
 2. ICT: betaalbaarstelling facturen vernieuwing ICT-infrastructuur.
 3. Technische dienst – Belle Godshuis: gedeeltelijke ombouw tot “Sociaal Huis”

publieke ruimte – aanstellen van een Interieur-en Binnenhuisarchitect – vaststelling

gunningswijze. Goedkeuring.

 1. Technische dienst -Ieper, Wateringstraat 23 -24 – Lot “Elektriciteit” – Goedkeuring

en betaalbaarstelling vorderingsstaat 7. Goedkeuring.

 1. Technische dienst – Ieper, Wateringstraat 23 – 24 – Betaalbaarstelling ereloonnota 3

van Architect R. Van Hooreweghe. Goedkeuring.

 1. Technische dienst – Ieper, Klaverstraat 19 – 21 – Lot “Elektriciteit” – Goedkeuring en betaalbaarstelling vorderingsstaat 6. Goedkeuring.
 2. Technische dienst: Aanleg en verhuur parkeerplaatsen ’t Hofland.
 3. Sociale dienst -Cel tewerkstelling: vraag tot advies en ondersteuning door een derde

voor implementatie kwaliteitszorg.

 1. Vraag van raadslid Nancy Six: Individuele behandeling van afvalwater: gevolgen voor OCMW.