Op zaterdag 25 september vonden bestuursverkiezingen plaats voor Open Vld Ieper. Na de turbulente vorige verkiezingen van 2008 besliste de beroepskamer om Laurent Hoornaert als waarnemend voorzitter aan te stellen. Diezelfde beroepskamer nam ook het besluit om ditmaal zelf de verkiezingen te organiseren, teneinde de neutraliteit te verzekeren en elke discussie achteraf te vermijden.

Ik ben bijzonder verheugd te melden dat ik tot voorzitter werd verkozen met slechts 1 tegenstem en dat de leden van de Ieperse Open Vld zich aldus quasi unaniem hebben geschaard achter de nieuwe bestuursploeg. Van nu af aan kunnen we ons focussen op de toekomst en de verkiezingen van 2012!