U zag ze misschien al staan in het straatbeeld, de affiches met louter de woorden ‘Wuk peis je gie?’. Deze affiches zijn een initiatief van de stadslijst open Ieper ter ondersteuning van de lancering van hun slogan ‘Luisteren werkt.’
Met deze slogan willen ze duidelijk maken dat het tijd is om op een andere manier is om aan politiek te doen. Emmily Talpe: “We willen niet langer dat vanuit de ivoren toren een beleid wordt opgelegd aan de Ieperling. Wie de Ieperling ernstig neemt luistert en geeft hem inspraak bij belangrijke beslissingen.”

“Momenteel leggen de Ieperse politici hun onderlinge beslissing voor op informatievergaderingen. Van een open dialoog is geen sprake. Open Ieper wil dan ook dat dorpsraden, buurt- en actiecomités als volwaardige gesprekspartner in een inspraakproces worden betrokken. De oprichting of de werking van de bestaande comités moet door het stadsbestuur dan ook worden gefaciliteerd en aangemoedigd. Ideaal zou zijn indien er één schepen overkoepelend instaat voor hun werking en representativiteit. Momenteel ziet het stadsbestuur die comités teveel als een doorn in het oog. Ze hebben nochtans zowel als drukkingsgroep als ontmoetingsplaats een waardevolle functie.”

“Maar inspraak begint eigenlijk op de eerste dag van de verkiezingscampagne. We zijn overtuigd van onze visie, maar beschikken natuurlijk niet over de alwetendheid. Daarom zullen wij ervoor kiezen om ons uitgebreid ontwerp-programma eerst aan het kritisch oog van de geïnteresseerde Ieperling te onderwerpen via onze website www.open-ieper.be. Na eventuele bijsturingen zal uiteindelijk de Ieperse kiezer op 14 oktober kunnen oordelen.”

Uit respect voor het akkoord daarover tussen de verschillende politieke fracties zullen de affiches eerstdaags terug verdwijnen, om vanaf 8 september terug te verschijnen.