‘Pesten is een maatschappelijk probleem. Pesten speelt zich vaak af op school, maar het stopt daar niet. Een antipestbeleid moet daarom ook andere sectoren betrekken zoals sportclubs, jeugdbewegingen, welzijnsorganisaties, hulpverleners, media, politie en justitie.’

Talpe zal maandag in de gemeenteraad het Ieperse stadsbestuur oproepen om de coördinerende rol op zich te nemen om tot een efficiënt anti-pestbeleid te komen. ‘Ook vandaag doen de scholen al hun best, maar vaak beperkt zich dit tot kortlopende sensibiliseringsacties. Om pesten structureel terug te dringen, is er nood aan een krachtig antipestbeleid het hele jaar door, al vanaf de basisschool. Ik hoop dat de stad een dergelijk beleid aanbeveelt en eventueel ook financieel helpt ondersteunen.’

Schepen van Jeugd Eva Ryde wijst er op dat Ieper al een antipestbeleid voert. ‘Vorig jaar hielden we een grote actie onder het motto Alleen kiekens pikken op elkaar. Dit jaar trokken alle leerlingen naar een toneelstuk rond cyberpesten. Het initiatief groeide uit het scholenoverleg.’

In Ieperse middelbare scholen zoals het Lyceum werken ze nu al met het Re:pest. ‘Centraal staat een educatieve game waarmee leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij pesten leren kennen en waarbij zowel nadenken over eigen gedrag als andere mogelijke manieren van reageren aan bod komen’, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Tommy Huyghebaert

Het Nieuwsblad – 27 februari 2015