De sluiting zou een belangrijke impact hebben op de 300 militairen en hun gezinnen, net zoals op het weefsel van de stad. Militairen zullen wegtrekken, maar ook heel wat bedrijven die met de kazerne samenwerken, verliezen een belangrijke opdrachtgever. Desondanks lijkt de stad de kop in het zand te steken. Terwijl in andere steden grote acties worden opgezet, gebeurt hier niets. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe, tevens oppositie-raadslid voor Open Ieper, sprak zich meteen uit tegen een sluiting. «De kazerne is een belangrij-ke werkgever, niet alleen voor de militairenmaarookvoorheelwat privébedrijven. De impact van een sluiting zou zwaar zijn, maar de beslissing over de sluiting is nog niet genomen op federaal vlak. We volgen het nauw op.”