Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe bracht vrijdag 20 november ’15 een bezoek aan het Heilig Hart te Ieper. H.H. Ieper is een regionaal psychiatrisch ziekenhuis met kortverblijvendiensten, langverblijf en extramurale zorgverlening.

Het ziekenhuis biedt sinds 1900 zorg en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen. De zorg werd in de loop der jaren voortdurend aangepast aan de nieuwe noden en de instelling bleef haar behandelingen specialiseren.

In H.H. Ieper werkt men rond 4 sectoren:

  • Verslavingsproblematiek;
  • Stemmings-, angst of persoonlijkheidsstoornissen;
  • Psychose;
  • Ouderen met diverse psychische moeilijkheden.

Emmily kreeg een uitgebreide uitleg omtrent de aanpak en behandeling binnen deze  sectoren door Mevr. Cathy Room (algemeen directeur) en Dhr. Ignace Noyez (directeur patiëntenzorg). Er werd  onder meer besproken hoe men de vermaatschappelijking van de zorg in de praktijk brengt. Het Heilig Hart vult dit reeds in door mobiele equipes in te zetten. Mevr. Ann Vanraes duidde als personeelsdirecteur de aanpak en uitdagingen die dit met zich meebracht.

Na deze uiteenzetting volgde een rondleiding doorheen de instelling. Ook de diverse therapieruimtes werden bezocht en gaven een goed beeld van de dagbesteding van de patiënten: van muziektherapie tot fietsherstellingen, kaarsen maken, huishoudtips aanleren enz.
In de kleine winkel genaamd “’t één en ’t ander”  gelegen naast het hoofdgebouw, worden een aantal van deze handgemaakte producten verkocht als onderdeel van het rehabilitatieproces.

Emmily: “Het Heilig Hart ziekenhuis is een toonbeeld van hoe professionalisme en authenticiteit perfect samen kunnen gaan. Het individu staat centraal en elke patiënt krijgt een behandeling op maat in een warme omgeving.”