Emmily Talpe: “Enerzijds willen we mensen stimuleren om een opleiding te volgen opdat ze aantrekkelijker zouden worden op de arbeidsmarkt, anderzijds mogen ze die opleiding niet afwerken omdat ze effectief werk moeten gaan zoeken. Twee belangrijke doelstellingen van de Vlaamse regering, nl. de uitstroom zonder diploma indijken en de werkzaamheidsgraad verhogen, lijken elkaar hier tegen te werken.” 

Enkele Centra voor Tweedekansonderwijs trokken vorige week aan de alarmbel. De RVA en het OCMW zouden werklozen die tweedekansonderwijs volgen om alsnog een diploma secundair onderwijs te halen, onder druk zetten om hun opleiding stop te zetten om een vacature in te vullen of een opleiding te volgen bij de VDAB. Ook werklozen die bijkomende cursussen, in casus een cursus multimedia, volgden werden dwingend verzocht deze stop te zetten.

18% Van de 25- tot 34-jarigen stroomt ongekwalificeerd uit ons onderwijssysteem. Vlaanderen zet zich daarom ook terecht in om deze uitstroom zonder diploma in te dijken. Een diploma is een belangrijke stap in de zoektocht naar werk. Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan de slag en is ambitieus, ze streeft een werkzaamheidsgraad van 76% na tegen 2020. Zijn de RVA en OCMW iets té ambitieus in hun aanpak?

Emmily Talpe kaartte de bezorgdheden van de Centra voor Tweedekansonderwijs aan bij Minister van Werk, Philippe Muyters.
Minister Muyters bevestigde dat ongepaste druk op werklozen niet door de beugel kan en dat cursussen die deel uitmaken van het activeringstraject uitgestippeld door de VDAB volledig doorlopen moeten kunnen worden. Hij bevestigde ook contact te zullen opnemen met zijn federale collega bevoegd voor Werk wat betreft de aanpak door de RVA.

“Maatwerk voor werkzoekenden betekent rekening houden met de persoonlijke ambities van de werkzoekende maar in de eerste plaats het verzoenen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waken over de juiste besteding van overheidsmiddelen. De doelstellingen van Vlaanderen zijn duidelijk: de ongekwalificeerde uitstroom indijken en de werkzaamheidsgraad verhogen. Hierbij moeten we behoedzaam zijn dat het geen of-of-verhaal wordt, maar een echt complementair verhaal. Meer nog, dat één en één hier drie mag zijn”, besloot Emmily Talpe in de plenaire vergadering.

Ongepaste druk op werklozen door RVA en OCMW (2 december 2015)