Nieuws Archief

23 02, 2017

“Sociale sector aantrekkelijker maken”

Categories: Vlaams parlement|Tags: , , , |

De sociale sector krijgt zijn vele openstaande vacatures niet ingevuld. Volgens sectororganisatie Verso komt dat omdat de voordelen onvoldoende bekend zijn. Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) ziet opportuniteiten om langdurig werklozen, jongeren en vluchtelingen te activeren. In het Vlaams parlement besprak ze samen met minister Muyters hoe de VDAB de toeleiding naar de sociale [...]

21 02, 2017

“Oudere werkzoekenden zijn bron van ervaringen en talenten voor onze arbeidsmarkt”

Categories: Vlaams parlement|Tags: , , , |

Uit de cijfers van de RVA blijkt dat een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen van de federale overheid geen werk hoeft te zoeken. In 2010 was dat nog zo’n 32%. “Het is een goede zaak dat het aantal vrijgestelde werkzoekenden daalt, maar het aantal blijf toch aanzienlijk”, vindt volksvertegenwoordiger Emmily Talpe [...]

22 02, 2016

Geen verhoorruimte voor controle werkbereidheid meer in de Westhoek

Categories: Ieper, Persbericht VL Parlement, Vlaams parlement|Tags: , , , , , , , , |

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe aan minister van Werk Philip Muyters (NV-A) blijkt dat de Westhoek geen verhoorruimte krijgt om controles uit te voeren naar de werkbereidheid van langdurig werklozen. Het lokaal in Ieper kreeg een negatieve beoordeling en is dus niet geselecteerd. Opvallend: ook de lokalen in Brugge en Oostende [...]

2 12, 2015

Ongepaste druk op werklozen door RVA en OCMW

Categories: Vlaams parlement|Tags: , , , , , , |

Emmily Talpe: “Enerzijds willen we mensen stimuleren om een opleiding te volgen opdat ze aantrekkelijker zouden worden op de arbeidsmarkt, anderzijds mogen ze die opleiding niet afwerken omdat ze effectief werk moeten gaan zoeken. Twee belangrijke doelstellingen van de Vlaamse regering, nl. de uitstroom zonder diploma indijken en de werkzaamheidsgraad verhogen, lijken elkaar hier tegen [...]

7 10, 2015

VDAB installeert alarmknop tegen agressieve werklozen

Categories: Persartikel, Vlaams parlement|Tags: , , , |

De VDAB grijpt daarom preventief in op vlak van infrastructuur, zo meldt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) op basis van gegevens van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De VDAB vreest dat het aantal gevallen van agressie in zijn kantoren fors zal toenemen, nu de dienst ook bevoegd wordt om werklozen te controleren en te [...]