Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe aan minister van Werk Philip Muyters (NV-A) blijkt dat de Westhoek geen verhoorruimte krijgt om controles uit te voeren naar de werkbereidheid van langdurig werklozen. Het lokaal in Ieper kreeg een negatieve beoordeling en is dus niet geselecteerd. Opvallend: ook de lokalen in Brugge en Oostende kregen een negatief advies, maar daar wordt wel een verhoorlokaal ingeplant.

Vanaf 2016 zal de VDAB niet alleen werkzoekenden begeleiden in het vinden naar een job, maar ook controles uitvoeren en sancties treffen indien er geoordeeld wordt dat de werkzoekende onvoldoende inspanningen levert om passend werk te vinden. Ze neemt die taak over van de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Waar tot op heden die controles door de RVA werden uitgevoerd in het RVA-kantoor te Ieper, zal men zich voortaan voor een controle moeten verplaatsen naar Kortrijk, Brugge of Oostende.

Uit de gegevens die Vlaams Volksvertegenwoordigster Emmily Talpe opvroeg bij minister Muyters blijkt dat de Ieperse VDAB-werkwinkel in de Esplanade te klein zou zijn om een aparte ruimte te voorzien voor verhoren. ‘In Brugge en Oostende bevinden de lokalen zich dan weer te dicht bij de werkwinkel, maar in tegenstelling tot Ieper vormde die negatieve beoordeling geen bezwaar om er alsnog verhoorruimtes in te plannen’, aldus Emmily Talpe.

Volgens minister Muyters ligt het verwachte aantal gesprekken in Ieper ook niet hoog genoeg om investeringen in andere locaties te verantwoorden. Emmily Talpe uitte echter haar bezorgdheid over de praktische problemen voor de werkzoekenden uit de Westhoek bij een verplaatsing naar een van de verhoorlocaties in Kortrijk, Brugge of Oostende. Minister Muyters reageert: ‘De reistijd zal een zekere tijdspanne in beslag nemen. Werkzoekenden uit de verder gelegen regio’s kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer en in uitzonderlijke gevallen zou de verhoorder zich kunnen verplaatsen naar een andere locatie.’. Emmily Talpe: ‘Mobiliteit is al niet de sterkste troef van de Westhoek. Het is dan ook belangrijk dat er een evaluatie komt volgend jaar van de impact van deze beslissing’.