(Gemeenteraad Ieper 7 december 2015) – De gemeenteraad mandateert de Vlaamse Bouwmeester om de studieopdracht  voor de opmaak van het masterplan rond de heraanleg van de Leet op te nemen in een procedure van open oproep.

We zijn nog jaren verwijderd van de eerste steenlegging maar de procedure wordt opgestart wat voor Open Ieper het moment was om de accenten te duiden die voor haar absoluut moeten meegenomen worden. Emmily Talpe: “Er is nood aan een totaalaanpak en een visie niet vastgeroest in de noden van vandaag maar anticiperend op de toekomst.” Open Ieper staat uiteraard enthousiast tegenover de herininrichting an sich maar maakt zich zorgen over de concrete uitwerking.

De insteek van de opdracht geeft een aantal nobele algemene principes mee zoals duurzaamheid, respect voor uniek historisch kader, rekening houden met het verkeer en circulatieplan maar het blijven natuurlijk principes waar er achterliggend een heel spectrum aan variaties van invulling kan gegeven worden.

We zullen nauw toezien dat het aantal parkeerplaatsen in het centrum behouden blijft. Dit is ook een uitgelezen kans om de piste van een ondergrondse parking in het centrum te onderzoeken, want dat is dé perfecte manier om bovengronds ruimte vrij maken voor een mooie en groene omgeving én het comfort van parkeren in het centrum te combineren.

Open Ieper hoopt alvast dat voldoende inspraak gegarandeerd blijft voor elke belanghebbende want dat is élke Ieperling!”

Heraanleg van de Leetzone (7 december 2015)