(Gemeenteraad Ieper 7 december 2015) – Het stadsbestuur van Ieper gaat in op het opvallende advies van de Technische Commissie Verkeer om alle laad- en loszones in het centrum van Ieper vanaf 10.30u ’s morgens open te stellen als gewone parkeerplaatsen. 

Emmily Talpe interpelleerde schepen Dehaene om formeel te bevestigen of ze dit advies al dan niet zullen volgen en met welke elementen ze hebben rekening gehouden bij hun beslissingsvorming.

Op vandaag zijn de laad- en loszones van toepassing tussen middernacht en 18u. Dit betekent dat er op deze zones enkel tussen 18u en middernacht kan geparkeerd worden. Met het nieuwe tonnagereglement wordt het laden en lossen voor beladen voertuigen met een massa van meer dan 5,5 ton beperkt tot de periode tussen 6u en 10.30u. Bijgevolg adviseerde de commissie om de laad- en loszones te beperken in tijd nl. tussen 6 en 10u30. Vanaf 10.30u zullen deze laad-en loszones dan als gewone parkeerplaatsen fungeren. Een advies met verstrekkende impact, zowel voor de handelaars die de laad- en loszones als essentieel voor hun belevering aanzien als voor de particulier want dit betekent maar liefst 36 parkeerplaatsen extra in het centrum van Ieper.

Open Ieper is uiteraard voorstander van meer parkeerplaatsen in het centrum maar vroeg aan de bevoegde schepen of er rekening werd gehouden met alle aspecten van de impact van deze beslissing. Heel wat leveringen gebeuren immers ook met kleinere bestelwagens die wel gretig gebruik maken van de laad- en loszones in het centrum. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij genoodzaakt worden om de doorgang in de winkelstraten dagelijks te belemmeren omdat ze geen parkeerplaats dichtbij meer kunnen vinden.

Ook de haalbaarheid wat betreft handhaving dient in rekening gebracht te worden. Er zijn nu al misbruiken op de laad- en loszones en deze zullen naar vermoeden ook toenemen. Emmily Talpe: “Er zijn ook alternatieven die kunnen onderzocht worden, zoals kortparkeren op laad- en loszones wat al succesvol in andere steden en gemeenten werd geïmplementeerd.  De afweging dient in ieder geval te gebeuren binnen een duidelijke totaalvisie aangaande de mobiliteit in het centrum rekening houdende met parkeerdruk en rotatie.”

36 bijkomende parkeerplaatsen in de Ieperse winkelstraten (7 december 2015)