Volgende gemeenten ontvangen elk 150.865,35 euro steun (onder voorbehoud van Ministerieel Besluit): Stad Veurne voor de ‘Dorpskernvernieuwing Houtem’, Stad Mesen voor het project ‘De zevensprong voor Mesen’, Stad Ieper voor de ‘Dorpskernvernieuwing Zillebeke’ en Stad Diksmuide voor de ‘Dorpskernvernieuwing Keiem’. Dat besliste het Provinciaal Management Comité (PMC) vorige maand. De projecten starten in de loop van 2016.

Met de goedkeuring van Platteland Plus in 2014 kozen de provinciale en Vlaamse overheid ervoor om, in West-Vlaanderen, plattelandsgemeenten te ondersteunen in hun ambities om van hun dorpskernen plaatsen te maken waar het goed wonen is. Er is dan ook, binnen Platteland Plus, veel aandacht voor een kwaliteitsvolle afwerking van de heraanleg van wegenis, het creëren van ontmoetingsruimte voor de bewoners, extra aandacht voor groen.

Overleg met de bevolking zorgt ook voor een groter draagvlak voor de uitgevoerde projecten. Platteland Plus wordt voor de helft door de provincie en voor de helft door Vlaanderen gefinancierd