Gemeenteraad Ieper – 6/02/17

Op de gemeenteraad vroeg Emmily Talpe (Open Ieper) het schepencollege om een stand van zaken van het stadsvernieuwingsproject De Leet. “Er is ondertussen wel al een ontwerper voor het project aangesteld,  maar veel hangt nog af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen. Ik hoop dat er toch snel duidelijkheid komt over de precieze plannen”, aldus Talpe.

Na 2018 wil het Ieperse stadsbestuur De Leet en omgeving grondig herinrichten. In oktober werden de voorstellen van vier mogelijke ontwerpers reeds voorgesteld. Vanuit Open Ieper pleitte Emmily Talpe om resoluut te kiezen voor een ondergrondse parkeergarage in het centrum van de stad: “Een ondergrondse parkeergarage creëert ruimte bovengronds om van De Leet een echt groen stadshart te maken.  Voor het dagelijks comfort van bewoners en voor de leefbaarheid van de handelaars willen we daarnaast wel voldoende parkeerplaatsen bovengronds behouden”. Schepen Dehaene liet echter nog niets los over de keuze van het stadsbestuur en verklaarde dat  op 8 november 2018 de ontwerpen zouden worden beoordeeld door een jury, die dan vervolgens een ontwerper zou aanduiden.

“Nu we drie maanden verder zijn wil ik van het stadsbestuur graag weten of er ondertussen een ontwerper is aangeduid, en welk ontwerp er als basis voor de heraanleg zal dienen”, aldus Talpe op de gemeenteraad. Schepen Dehaene bleef vaag in zijn antwoord. “Er zou een ontwerper gekozen zijn, maar wat het ontwerp betreft  hangt nog veel af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen”, verduidelijkt het liberale parlementslid. “Ik hoop dat de schepen snel communiceert over de precieze aanpassingen aan het plan.”

Talpe informeerde ook naar de resultaten van het participatieproject waaraan 73 Ieperlingen in oktober deelnamen. Ze drong bovendien aan om ook in de verdere procedure voldoende participatiemogelijkheid te voorzien.