Het AWV (agentschap wegen en verkeer) liet vandaag optekenen dat er een breed gedragen compromis zou zijn over de toekomst van de N8.
Emmily Talpe (Open VLD) reageert verontwaardigd: “Het AWV overschrijdt de normen van fatsoen en reageert voor haar beurt, de stakeholders hebben nog tot midden januari om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen. Dan nu communiceren dat er eensgezindheid is en hiermee de andersluidende meningen van diverse stakeholders negeren, is een slag onder de gordel. Voor Open Vld is dit voorstel ruim onvoldoende. Het AWV en MOW stellen zich enkel de vraag hoe je het probleem op de N8 kunt oplossen, zonder het breder kader van de mobiliteit in de Westhoek te bekijken. Ze doen aan kokerdenken. De missing link willen oplossen met enkel aanpassingen aan de N8 en een eventuele ring rond Brielen is een pleister op een houten been. Een nieuwe verkeersas tussen Ieper en de Westkust is cruciaal niet alleen om de dorpskernen langs de N8 te ontlasten maar ook voor de economische welvaart en groei van een ganse regio.”

Open VLD Westhoek trekt aan de noodrem in het participatietraject dat begin dit jaar werd opgestart door minister Weyts. Laurent Hoornaert, voorzitter Open VLD Westhoek: “Aanvankelijk waren we tevreden dat er na jaren terug beweging in het dossier kwam maar het is nu wel duidelijk dat het nooit de bedoeling was om echt na te denken over de ontsluiting van een ganse regio. Dit is een absolute voorwaarde om een stap verder te kunnen. De opwaardering van het wegdek van de N8 is trouwens nooit in vraag gesteld. Het traject lijkt louter bedoeld om de ‘vis te verdrinken’ met een eindresultaat dat al op voorhand vastligt.”

Emmily Talpe, Vlaams parlementslid voor Open VLD: “Dat het in dit dossier moeilijk is om tot een consensus te komen weet iedereen. De politieke partijen hebben hun eigen specifieke voorkeuren, en diverse actiegroepen hebben hun vaak zeer persoonlijke bezorgheden geuit. Maar om daaruit te besluiten dat je dan maar beter niets doet, getuigt van een tekort aan ambitie om de Westhoek effectief vooruit te helpen.

Talpe: “De politiek moet in dit dossier haar verantwoordelijkheid nemen. Ook in Antwerpen leek het Oosterweel-dossier onoplosbaar. Er werd toen een neutrale bemiddelaar aangesteld die concreet op zoek ging naar een oplossing. Geen eenvoudige klus, maar toch slaagde die bemiddelaar erin een akkoord te vinden over een alternatief traject, na een stellingenoorlog die meer dan 20 jaar heeft geduurd. Als dat in Antwerpen lukt, waarom zou dat in de ‘vredesstad’ Ieper en de ruimere Westhoek niet lukken? In januari legt ik dit voorstel op tafel in het Vlaams parlement en zal ik uitleg vragen over deze misplaatste communicatie van het AWV.”