Het aantal Ieperlingen dat zich als orgaandonor laat registeren is de laatste jaren fel gedaald. Dat concludeert Emmily Talpe (Open Ieper) uit haar schriftelijke vraag aan het stadsbestuur.  “Terwijl er in 2012 nog 292 expliciete wilsverklaringen werden geregistreerd, waren er dat in 2016 slechts 64. Ook voor 2017 liggen de cijfers laag: met nog maar 1 maand te gaan, tellen we amper 42 registraties”, aldus Emmily Talpe. “Er is nood aan actievere sensibilisering. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het aantal registraties toeneemt wanneer er acties plaatsvinden.”

In ons land wachten ruim 1200 mensen op een nieuw hart, nieuwe longen of nieren. Omdat de vraag het aanbod ver overstijgt, sterven jaarlijks meer dan honderd patiënten terwijl ze wachten op organen. De wet voorziet dat elke Belg bij zijn of haar overlijden automatisch orgaandonor is, maar in de praktijk worden de organen nooit zomaar weggenomen. De arts zal altijd bij de nabestaanden peilen naar wat de overledene zelf had gewild. Familieleden schrikken van die vraag en weten vaak niet wat de overledene nu precies zou gewild hebben. “Net om familieleden die moeilijke en emotionele keuze te besparen en om te vermijden dat beschikbare organen verloren gaan, kan elke burger zijn keuze vóór orgaandonatie vooraf duidelijk maken. Dat kan onder meer door het registreren van een wilsverklaring bij het stadhuis”, licht Emmily Talpe toe.

Uit het antwoord op een schriftelijk vraag van Talpe blijkt dat de afgelopen jaren in totaal 1162 inwoners zich in het Ieperse stadhuis lieten registeren als orgaandonor. “Dat is slechts 3,3% van alle Ieperlingen. Opvallend is echter vooral de dalende tendens in het aantal wilsverklaringen over de laatste vier jaar. In 2012 registreerden zich nog 292 Ieperlingen als orgaandonor, vorig jaar waren er dat slechts 64. Voor 2017 zijn er zelfs nog maar 42 expliciete toestemmingen ontvangen”, zegt het Iepers parlementslid.

De dalende trend doet Talpe vermoeden dat heel wat inwoners niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun keuze te laten registreren of nog enige aansporing nodig hebben. “Er staan weliswaar brochures en folders ter beschikking bij de stadsdiensten en ook de website voorziet de nodige informatie ,maar er kan ook ingezet worden op een meer actieve sensibilisering. Zo werd er oktober 2016 tijdens de Openbedrijvendag een actie van de provincie opgezet rond orgaandonatie. In die maand werden meer dan drie keer zoveel registraties geteld dan in een gemiddelde maand.”

Emmily Talpe herhaalt dan ook haar eerder voorstel om regelmatig een week rond de orgaandonatie te organiseren. “Tijdens die week kunnen we dan gerichte acties opzetten, met laagdrempelige informatieverstrekking en getuigenissen. Er kan ook spontaan aan elke bezoeker van de dienst Leven een formulier voor wilsverklaring worden meegegeven en een campagne worden opgezet op sociale media”, aldus Talpe. Onder meer in Kortrijk loopt momenteel een gelijkaardige campagne, onder de naam ‘Red 8 levens in 1 minuut’.