Gemeenteraad Ieper – 4 december 2017

Op de gemeenteraad van Ieper legde Emmily Talpe (Open Ieper) de meerderheid het vuur aan de schenen over het plan voor de heraanleg van De Leet, waarin men tientallen parkeerplaatsen in het centrum wil schrappen zonder degelijk alternatief.  “Dit zal nefaste gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze binnenstad. Open Ieper wil absoluut ook de keuze maken voor bovengronds open ruimte, groen en een voetganger en fietsvriendelijke omgeving, met vele terrassen en sfeer maar wij verbannen de wagens niet naar Siberië. Wij willen ze liefst onder de grond, uit het zicht maar in het centrum – dát is een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad”, aldus Talpe.

De Leet

Op 27 november werd een aangepast plan voor de heraanleg van De Leet en omgeving voorgesteld aan het grote publiek. Van de huidige 285 parkeerplaatsen worden 214 parkeerplaatsen behouden, min 71 plaatsen dus in de binnenstad. Emmily Talpe: “Maar de realiteit is veel wreder: quasi ALLE parkeerplaatsen op het Vandepeereboomplein sneuvelen. Aan het Sint-Maartensplein zakken we van 97 naar 38 plaatsen. Op die twee makkelijk bereikbare centrale pleinen verdwijnen 130 parkeerplaatsen. Men compenseert dit verlies gedeeltelijk met extra plaatsen aan de Janseniusstraat en de Surmont de Volsbergestraat maar daarmee jaagt men de auto’s op zoektocht in de zijstraten. Bovendien worden 88 van de behouden plaatsen waaronder die op het Sint-Maartensplein ‘verdampbaar’. Dat betekent uitstel van executie.”

Ondergrondse parking

In de toekomst zullen de wagens volgens het stadsbestuur op zoek moeten naar een vrije parkeerplaats op één van de verre randparkings of in de woonstraten rond het Astridpark. “Meer zoekverkeer, meer CO²-uitstoot en ook de bewoners zijn kop van jut. Daar past Open Ieper voor”, aldus Talpe. Het Vlaams parlementslid pleit  dan ook resoluut voor een ondergrondse parking: “De wagens uit het zicht maar in het centrum, dát is pas een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad. Het stadsbestuur spreekt van een te hoge kostprijs, maar in heel wat steden wordt al samengewerkt met private partners die de investeringskost zelfs volledig op zich nemen in ruil voor een percentage van de parkeergelden. De meerderheid wil die piste zelfs niet onderzoeken en bevestigde nogmaals  principieel geen ondergrondse parking te willen. Een gemiste kans.”

Tot slot haalde Emmily Talpe nog een aantal andere opmerkingen bij het plan aan. “Het laden en lossen op het Vandenpeereboomplein zal moeten gebeuren op tientallen meters van de handels- of horecazaken, als ze al een vrije parkeerplaats zullen kunnen vinden met een parkeerdruk van meer dan 100%. Ook de verkeersknip halverwege de Grote markt zal alleen maar tot frustratie en nog meer zoekverkeer rijden. De knip zal er toe leiden dat de wagens met “zachte hand” uit het centrum worden gedreven. De gevolgen zullen niet uitblijven. Men zal Ieper links laten liggen om te winkelen en ook gezinnen met kinderen in verschillende scholen en creches verspreid over de binnenstad zal men ontmoedigen.”
Open Ieper is ook geen voorstander van de drie immense waterpartijen die men op het Vandenpeereboomplein wil inplanten. “Less is more, laat ons kiezen voor één, ondiepe waterpartij in plaats van drie. Het zal minder kosten, veiliger zijn en het laat ruimte om grote evenementen op De Leet te laten plaatsvinden”, concludeert Talpe.

 

Lees hieronder de volledige interpellatie van Emmily Talpe over de heraanleg van De Leet:

Beste collega’s, tot vorige maandag had ik nog enige hoop, ik geef toe, het was een sprankeltje hoop, maar het was er wel.
Jullie kennen ons standpunt in dit dossier dus het zal dan ook niemand verbazen als ik zeg dat onze fractie een ontgoocheling rijker is.
Het is misschien een verdienstelijke poging om de binnenstad op te waarderen en te vergroenen, maar dan wel ene met potentieel desastreuze gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze binnenstad.

Ik herinner me toen ik op 4 juli 2016 voor het eerst in de notulen van het schepencollege ontdekte dat jullie van plan waren om in de zone rond de Leet 25% van de parkeerplaatsen op te offeren.
Die dag staat nog steeds in mijn geheugen gegrift.
Van dag één heeft onze fractie zich hevig verzet tegen dit bloedbad maar het mocht (nog) niet baten.
Ik zeg nog niet want vergis u niet, de kiezer, alle Ieperlingen – en dat zijn er veel meer dan die 120 die aanwezig waren op het publieksmoment vorige woensdag – zullen op 14 oktober 2018 hun eigen oordeel vellen.

Van 285 naar 214 parkeerplaatsen volgens jullie tellingen, netto 71 parkeerplaatsen die verdwijnen maar de realiteit is veel wreder:
Quasi ALLE parkeerplaatsen op het Vandepeereboomplein sneuvelen. Van de 90 op vandaag blijven er nog 18 over, waarvan het gros en wellicht allen zullen bestemd worden voor kortparkeren en enkele plaatsen voor mindervaliden.
Aan het Sint-Maartensplein zakken we van 97 naar 38 plaatsen, dat zijn er nog eens 59 minder.
Op die twee makkelijk bereikbare centrale pleinen verdwijnen aldus 130 parkeerplaatsen waarvan men poogt het verlies gedeeltelijk te compenseren in vooral de Janseniusstraat en de Surmont de Volsbergestraat.
Op papier is er immers het engagement om 214 parkeerplaatsen te behouden.
En het frappante is dat de vertegenwoordiger van het architectenbureau die het aangepaste plan kwam voorstellen zelf ook toegaf dat dat een bijzonder zware opdracht is geweest.
Ja, niet verwonderlijk, hun initiële plan van bovengronds groen en ruimte voor fietsers en voetgangers, steunde dan ook helemaal op de aanwezigheid van een ondergrondse parking.
Hoe kun je anders open ruimte creëren… als je niet kiest voor ondergronds… ja dan is er maar één optie, een streep door tientallen parkeerplaatsen.
De wagens dan maar op een wellicht vaak vruchteloze zoektocht in een vijftal woonstraten sturen? Dat is een keuze voor méér zoekverkeer, méér CO2 uitstoot, nee daar passen wij voor.

Wij hechten eerlijk gezegd ook weinig geloof aan het halen van 214 parkeerplaatsen, als we het plan bekijken, zeker in de straten rond het Astridpark, dan zijn die parkeerplaatsen er echt in geduwd, auto’s tot aan de hoek van de straat, moet er in Ieper dan geen 5 meter afstand gehouden worden van de hoek? En wat met de toegang tot privé garages bvb in de Delaerestraat en de Surmont de Volsbergestraat? Ongeveer de helft lijken jullie “vergeten te zijn” bij de tellingen…
We houden ons hart vast.

Wat bij ons ook onbegrip stuit, maar evenzeer te wijten aan die kunstgreep om aan 214 plaatsen te komen, is de keuze in de Surmont de Volsbergestraat voor dwarsparkeren.
Dwarsparkeren? In het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid Vlaanderen wordt dit net afgeraden wegens fietsonveilig, zeker waar veel fietsverkeer en parkeerwisselingen te verwachten zijn… een fietsvriendelijk en veilig plein en dan de keuze voor dwarsparkeren in een drukke straat, consequent kunnen we dit alvast niet noemen.
En de nachtmerrie gaat – voor onze fractie dan toch – verder want de 37 plaatsen aan het sint-maartenplein en de 51 aan de Janseniusstraat, 88 in totaal, zijn VERDAMPBAAR, ik vertaal dat eventjes, zodat iedereen het goed begrijpt: dat is “uitstel van executie”.

Kijk collega’s, Open Ieper wil absoluut  ook de keuze maken voor bovengronds open ruimte, groen en een voetganger en fietsvriendelijke omgeving, met vele terrassen en sfeer maar wij verbannen de wagens niet naar Siberië.
Wij willen ze onder de grond, uit het zicht maar in het centrum – dát is het recept voor een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad.

En collega Dehaene u zei me bij de vorige tussenkomst over de Leet en ons pleidooi voor een ondergrondse parking, dat er nog geen enkele privé-partner interesse toonde én dat dit qua investering ons miljoenen euro’s zou kosten, wel ik heb alvast minstens 1 privé-partner gespecialiseerd in ondergrondse parkings die stelt bereid te zijn om de mogelijkheden voor Ieper te bespreken, meer nog hij beweert dat hij Ieper al contacteerde voor een verkennend gesprek maar dat hier niet ernstig op is ingegaan; en twee, dat zij al meerdere ondergrondse garages hebben gebouwd, met een investeringskost voor de stad van – luister goed – NUL euro inclusief het onderhoud van de garage.
Wat is de prijs dan die Ieper zou moeten betalen? De grond ter beschikking stellen en een gedeelte van de parkeergelden ondergronds en bovengronds afstaan volgens een onderling overeen te komen percentage. De stad blijft dus nog steeds centen halen uit het parkeerbeleid. Maar als je het zelfs niet wil bespreken of onderzoeken, ja dan kan ik alleen maar vaststellen dat het hem niet gaat over de kostprijs, jullie willen principieel gewoon geen ondergrondse parkeergarage in het centrum, PUNT.
Ik zou nu kunnen stoppen want ik heb ons belangrijkste punt gemaakt, maar ik wil nog een aantal andere zaken aanhalen uit respect en begrip voor een aantal andere bezorgdheden die wij delen met tal van Ieperlingen, bewoners, bezoekers, handelaars, …
Vooreerst en die opmerking heb ik vorige week bij de bespreking met de vertegenwoordiger van het architectenbureau ook gemaakt, wat met laden en lossen voor de lokale handelaars en horeca op het Vandenpeereboomplein?
Ik zag haar meteen fronsen, oei ja, maar geen probleem zegt ze die kunnen wel even op het plein naast de rijweg halt houden om te laden en lossen. Het vuur schoot meteen in de ogen van schepen Dehaene dus we concluderen dat laden en lossen zal moeten gebeuren op tientallen meters van de handels of horeca-zaak, als er al een vrij plekje zal zijn natuurlijk, met een parkeerdruk van 100% en meer.

Niet alleen de wagens maar ook de lijn en toeristenbussen worden verbannen van de Leet, allemaal richting de Grote Markt, ik hou mn hart vast voor de verkeersinfarcten dat dat zal opleveren. U lijkt ook niet goed te weten wat u wil schepen Dehaene, iets meer dan een jaar geleden wou u nog alle bussen weren van de Grote markt en nu wordt het daar één groot bussenparadijs, hoewel paradijs net het verkeerde woord is voor wie nog zal willen genieten van onze mooie grote markt tussen al die bussen.
U zegt ook we hebben hierover overleg gepleegd met de toeristische sector, wel als we zien hoe bussen nog steeds wildstationeren in het centrum om hun passagiers te lossen dan denk ik dat u daar best permanent een parkeerwachter zult neerzetten op de leet.
Best ook 24 op 24 om toe te zien dat er niemand in het water sukkelt, maar goed daar kom ik straks op terug.

 

Eerst wil ik het even hebben over de plannen wat betreft de circulatie in het centrum zoals die in het masterplan weergegeven zijn.
Dat was toch ook even slikken. De gevreesde knip op de Neermarkt komt er dan wel niet maar ze is niet weg, ze wordt gewoon verschoven naar halverwege de Grote Markt. Vorig jaar heeft onze fractie zich al hevig verzet tegen het lussensysteem dat jullie op Ieper willen loslaten, en wij waren niet alleen in ons verzet, het bleef dan ook even stil rond het mobiliteitsplan… maar dat blijkt nu ijdele hoop want we stellen vast dat er op toch wel stiekeme wijze terug een lussensysteem in het masterplan voor de heraanleg van de leet wordt ingevoegd.
Wat hopen jullie te bereiken? Ik zal het zeggen, frustratie, ongemak, en jawel ook weer meer zoekverkeer in de binnenstad. Want wie op zoek is naar een zeldzame vrije parkeerplaats en de Leet op rijdt, wordt via het nieuwe circulatieplan na een zoektocht in de straten rond het Astridpark naar de Grote markt geleid om daar vast te stellen dat hij de Leet niet meer op kan en eigenlijk met zogezegd zachte hand het centrum wordt uit geduwd.
Liefst naar onze halve ring én een randparking hoor ik u denken schepen Dehaene wel ik zeg u, dat zal niet gebeuren, men zal Ieper links laten liggen om te winkelen en ook de jonge gezinnen met kinderen in verschillende scholen en creches verspreid over de binnenstad zult u hier niet mee lokken, integendeel.

 

Beste collega’s, tot slot want het is onmogelijk om op alle elementen van het plan in te gaan, wil ik het even hebben over de waterpartijen op het Vandenpeereboomplein, Open Ieper vraagt al jaren een nieuwe openluchtzwembad maar dat is niet wat we voor ogen hebben.
Los van het feit dat water een zekere sfeer kan brengen op het plein, hoeft dat helemaal niet zo overheersend te zijn als wat er nu op tafel ligt. In het voorontwerp inrichtingsplan zien we maar liefst drie brede rechthoekige waterpartijen over quasi de ganse lengte van het Vandenpeereboomplein. “Zichtbaar waterelement” noemen ze dat, wel je kunt er in ieder geval niet naast kijken.
Less is more, collega’s, hou het bij één waterpartij en dan liefst de ondiepste van de drie waar er slechts een laagje water is, het zal ons minder kosten in aanleg, ook in onderhoud en je zult geen bezorgde ouders hebben of mensen die per ongeluk struikelen of jongeren die ’s nachts wat kattekwaad willen uithalen… noch heb je een risico op afval dat in het water wordt gegooid en geruime tijd blijft liggen. De groendienst verantwoordelijk voor zwerfvuil en vuilbakken heeft al genoeg op haar to do lijst lijkt ons.
En als je die argumenten niet omarmt, denk dan aan de gemiste kans om grote evenementen op de leet te laten plaatsvinden. Met die immense waterbakken, kun je daar quasi niets meer organiseren. Trouwens bij grote drukte, is er net een veel groter risico dat er iemand in het water sukkelt. We hadden het hier enkele maanden geleden nog over de zaterdagmarkt potentieel op de leet als de grote markt niet vrij is, wel dat kunnen we met deze plannen ook wel vergeten.

 

Beste collega’s, maar in het bijzonder richt ik mij tot de meerderheid, bezint eer ge begint. Parkeren in het centrum is onmisbaar voor Ieper, voor wie hier woont, werkt, winkelt, onderneemt. Zet het mes niet in tientallen parkeerplaatsen zonder degelijk alternatief. En dat zeg ik niet als pure oppositie bashing maar met een oprechte, diepe bezorgdheid voor wat betreft de impact van dit plan op de leefbaarheid en toekomst van onze stad.