Gemeenteraad Ieper – 4 december 2017

In een enquête van werkgeversorganisatie Voka over de tevredenheid van de ondernemers met hun stadsbestuur, scoort Ieper in de middenmoot. Emmily Talpe vindt dat het stadsbestuur net de ambitie moet hebben om de middenmoot te overstijgen, en dringt aan op regelmatig overleg met de ondernemers.

Werkgeversorganisatie VOKA heeft onlangs in een enquête gepeild naar het ondernemersklimaat in tien West-Vlaamse steden. Op nr. 1 in onze provincie staat Waregem, waar 55% van de ondernemers hun stadsbestuur minstens 8/10 geeft. In Ieper is de tevredenheid minder hoog: 44%, minder dan 1 op 2 dus, van de ondernemers toont zich erg tevreden met het ondernemersklimaat in onze stad. Ieper situeert zich, zo stelt de enquête, in de middenmoot.
“De enquête is een waardevol instrument dat we niet naast ons mogen neerleggen”, zegt Emmily Tape. “Uit de enquête bleek dat vooral mobiliteit en communicatie belangrijke werkpunten zijn voor Ieper. Het zal nu vooral zaak zijn om lessen te trekken uit het rapport en deze struikelpunten aan te pakken. Wij willen dan ook aandringen om op regelmatige basis in overleg te treden met onze ondernemers, en naar hen te luisteren. We zitten nu tussen goed en beter maar we moeten ambiëren bij de beste te horen! ”