Krant van West-Vlaanderen – 29/12/2017

IEPER/VLETEREN – De Vlaamse overheid stelde een bedrijf gespecialiseerd in participatie aan om een draagvlak te vinden voor nieuwe oplossingen voor de N8 Ieper-Veurne, zoals een omleidingsweg rond Brielen. Maar Open VLD en N-VA schieten al met scherp op de nieuwe voorstellen. Terwijl Open VLD blijft vasthouden aan een doortrekking van de A19, wil N-VA een nieuwe weg boven Boezinge.

Door Marc Desender

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Zo werden eerder vijf tracés uitgetekend die er om uiteenlopende redenen nooit kwamen. In Ieper vond net voor Kerst een laatste overlegmoment plaats met alle organisaties die betrokken zijn bij het participatietraject over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne. Het voorbije jaar werd door O2, een bedrijf gespecialiseerd in participatie, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) hard gewerkt aan een definitief voorstel.

AWV en MOW vragen alle betrokkenen om tegen midden januari 2018 eventuele laatste opmerkingen door te geven. Daarna wordt een eindrapport overgemaakt aan de Vlaamse regering. “We rekenen hier op de burgemeesters van het Westhoekoverleg om de zaak hard te maken”, zegt Ward Deneckere van O2. “Het dossier rond de N8 sleept nu al 30 jaar lang aan. De landing is in zicht maar kan, gezien de vele procedures die moeten opgestart worden, wel nog vele jaren aanslepen.”

Landing in zicht

De bewoners langsheen de N8 gaven via een onlinebevraging aan dat hoge snelheid, de veiligheid van de fietsers en voetgangers en lawaaihinder door het verkeer de belangrijke knelpunten zijn. Brielenaars gaven hun dorp als enig dorp een heel slecht rapport als het over de verkeersleefbaarheid ging. “De Brielenaars leven dan ook met hun voordeur op de N8”, weet Ward Deneckere.

De N8 werd inmiddels ingedeeld in vijf zones, waarvan de zone rond Brielen momenteel de meeste zorgen baart. “In de doortocht van Brielen is onvoldoende ruimte beschikbaar om de verkeersleefbaarheid genoeg te verhogen”, vervolgt Ward Deneckere. “Daarom wordt voor Brielen geopteerd voor een omleidingsweg. Verder onderzoek moet bepalen waar deze omleidingsweg wordt gerealiseerd. Voor de andere zones is een herinrichting van de dorpskern voldoende om de doortocht veiliger en vlotter te laten verlopen.”

Terwijl de stakeholders de kerstperiode gebruiken om het dossier te laten bezinken en pas later met een reactie naar buiten te komen, schieten zowel Open VLD als N-VA nu al met scherp. “We overwegen opnieuw dit dossier te sturen naar de meest logische, de meest gedragen oplossing”, zegt Jan Vercammen, Kamerlid en Iepers gemeenteraadslid voor N-VA. “Dat is een verbindingsweg van 5,5 km boven Boezinge richting Vleteren. De oplossing met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, meest efficiënt bij toenemend verkeer en economische en toeristische activiteit, beter voor de volksgezondheid van de burgers met een snellere verbinding tussen hinterland en het Jan Ypermanziekenhuis, en de oplossing met de minste impact op milieu en open ruimte. De enige echte oplossing ook voor Brielen en Elverdinge.”

Missing link

Ook Emmily Talpe van Open VLD is niet te spreken over de voorstellen die nu – zo lijkt – plots definitief zijn. “Voor Open VLD is dit voorstel ruim onvoldoende. AWV en MOW stellen zich enkel de vraag hoe je het probleem op de N8 kunt oplossen, zonder het breder kader van de mobiliteit in de Westhoek te bekijken. Ze doen aan kokerdenken”, klinkt het. “De missing link willen oplossen met enkel aanpassingen aan de N8 en een eventuele ring rond Brielen is een pleister op een houten been. Een nieuwe verkeersas tussen Ieper en de Westkust is cruciaal. Niet alleen om de dorpskernen langs de N8 te ontlasten maar ook voor de economische welvaart en groei van een hele regio.”

Voor Open VLD is en blijft de doortrekking van de A19 nog steeds de beste oplossing. “De politiek moet in dit dossier haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus Emmily Talpe. “Ook in Antwerpen leek het Oosterweeldossier onoplosbaar. Er werd toen een neutrale bemiddelaar aangesteld die concreet op zoek ging naar een oplossing. Geen eenvoudige klus, maar toch slaagde die bemiddelaar erin een akkoord te vinden over een alternatief traject, na een stellingenoorlog die meer dan 20 jaar heeft geduurd. Als dat in Antwerpen lukt, waarom zou dat in de ‘vredesstad’ Ieper en de ruimere Westhoek niet lukken?” (MDN)

Bron: Krant van West-Vlaanderen – 29/12/17