Van 14 februari tot 31 maart kreeg elke Ieperling de kans deel te nemen aan de burgerbevraging Kvraagetaan de Ieperlingen. De resultaten van die bevraging zijn nu verwerkt en terug te vinden op https://www.ieper.be/resultaten-kvraagetaan. Het stadsbestuur gaat hier nu verder mee aan de slag. “De bezorgdheden en suggesties van de Ieperlingen zullen ons helpen om keuzes te maken bij het beleid van de komende jaren”, aldus burgemeester Emmily Talpe.  

Meer dan 4.000 Ieperlingen, 4.089 om exact te zijn, vulden de burgerbevraging in. Dat is 13,8% van de 29.688 Ieperlingen ouder dan 16 jaar. Aan de hand van een reeks vragen en opties kon men laten weten wat voor hen persoonlijk belangrijk was en meer nog, zelf voorstellen doen voor de eigen buurt of deelgemeente. De resultaten zijn nu verwerkt en worden meegenomen bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025.

Welke projecten en stellingen vinden de Ieperlingen belangrijk?

In de vragenreeks rond prioriteiten kon de Ieperling een reeks van 10 projecten rangschikken volgens eigen belangrijkheid.  De top drie bestaat uit: meer en comfortabele fietspaden, betere en veilige voetpaden en tenslotte netheid.

Tevens werden een aantal stellingen geponeerd waarmee men al dan niet akkoord kon gaan. Iets meer dan 86 procent van de bevraagden kiest voor het geleid en slechts beperkt toelaten van toeristenbussen in het centrum. 71,1 procent wil dat de stad belangrijke stappen zet om van Ieper tegen 2050 een klimaat neutrale stad te maken. 58,9 procent wil dat de Menenstraat op bepaalde dagen een verkeersvrije winkel en wandelstraat wordt. 54,6 procent vindt dat niet-Ieperlingen een hogere inkomprijs moeten betalen voor het zwembad en 46,6 procent wil onze rol als Ieper, dé Vredesstad, meer zichtbaar maken.

Het zijn slechts enkele opmerkelijke resultaten. De volledige analyse kan je terugvinden op https://www.ieper.be/resultaten-kvraagetaan.

Meerjarenplan

Het stadsbestuur gaat nu aan de slag met deze resultaten. Burgemeester Emmily Talpe: ‘De antwoorden en geleverde ideeën zullen ons helpen om keuzes te maken bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025. Een belangrijk doel van dit nieuwe meerjarenplan is verder te evolueren naar een aantrekkelijke en aangename stad om te leven, te wonen en te werken en dit met de hulp van de burgers. Via burgerparticipatie komen we te weten welke de prioriteiten zijn die belangrijk zijn voor de Ieperling, wat de noden zijn, wat er hen nauw aan het hart ligt en op welke vlakken er verbetering mogelijk is.  Ik wens hierbij iedereen die aan de bevraging heeft deelgenomen nog eens hartelijk te danken voor de vele voorstelle, constructieve meningen en stevige samenwerking.’