In het Vlaams Parlement kaartte Emmily Talpe (Open VLD) de bezorgdheid van de Westhoek aan over het dalende aantal toeristen na de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kon de Ieperse burgemeester geruststellen: “Het WO I-toerisme kent weliswaar een terugval, maar het stabiliseert zich op een hoger niveau dan voor de herdenkingen.”

Bron: Krant van West-Vlaanderen/Westhoek – 20/12/2019

Door Tom Gheeraert

Emmily Talpe (Open VLD), burgemeester van Ieper, wil dat de Vlaamse overheid de toeristische sector in de Westhoek ook na de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog blijft steunen. “In 2014 hadden we 790.000 toeristen, in 2015 500.000 en in 2016 zo’n 450.000. In 2017 en 2018 ging de curve dan weer ophoog naar 515.000 en 541.000”, lichtte Emmily Talpe toe. “Voor 2019 valt het nog even af te wachten. We moeten ons er wel voor hoeden dat er geen al te grote terugval is, want die zou bijzonder nefast kunnen zijn voor onze regio. Daarbij denk ik ook aan de gevolgen van de Brexit, die als een zwaard van Damocles boven onze regio hangt. Een op de drie herdenkingstoeristen in de Westhoek komt uit het Verenigd Koninkrijk komen. Er zijn heel wat private ondernemers – vooral logiesverstrekkers – die geïnvesteerd hebben. Al die mensen zijn afhankelijk van wat de toekomst zal brengen rond het herdenkingstoerisme.”

Drie miljoen bezoekers

Concreet vroeg Talpe hoe de minister de herdenkingen ter gelegenheid van 100 jaar WO I evalueerde. Volgens minister Zuhal Demir is de evaluatie van de herdenking zeer positief. “Het was een groot succes. Alleen al in de Westhoek waren er drie miljoen bezoekers. Dat is ver boven het aanvankelijke streefdoel van 2,5 miljoen. 38 procent van de bezoekers waren scholengroepen, hoofdzakelijk uit Vlaanderen en Groot-Brittannië.”

“Momenteel zijn enkel voorlopige cijfers beschikbaar van de eerste zes maanden van 2019. Hieruit blijkt een lichte daling van 1,1 tot 1,2 procent, vooral bij de Britse toeristen. Daarentegen is er een stijging van het aantal Nederlandse toeristen. Voor de periode van januari tot en met oktober 2019 telde het onderzoek van Westtoer naar het aantal WOI-bezoekers in de Westhoek 370.000 herdenkingsbezoekers. Op basis van de gegevens van dit en de vorige jaren schatten Westtoer en Toerisme Vlaanderen het totale aantal WO I-bezoekers in de Westhoek voor 2019 tussen 415.000 en 425.000. Vóór de herdenkingen van 2014 tot 2018 situeerde het totale aantal bezoekers per jaar zich gemiddeld rond de 360.000. 2019 zit hier dus ruim boven. Het ziet er dus naar uit dat het WO I-toerisme weliswaar een terugval kent, maar dat het zich wel stabiliseert op een niveau dat beduidend hoger ligt dan voor de herdenkingen.”

Feniks 2020

Toch is ook de minister ongerust over de gevolgen van Brexit voor het toerisme in de Westhoek. “We zullen dat in de gaten moeten houden”, aldus Zuhal Demir. Ze wees erop dat de Vlaamse overheid het project Feniks 2020 over de heropbouw na WO I in de Westhoek volop steunt. “De financiële steun van Toerisme Vlaanderen bedraagt 500.000 euro. Ik benadruk dat de initiatiefnemers, net als tijdens de vorige jaren, in Toerisme Vlaanderen een partner zullen vinden om dit project met betrekking tot de wederopbouw in het buitenland te promoten”, beloofde Demir. “Dit najaar zijn al heel wat initiatieven in het Verenigd Koninkrijk gepland.”

“Het is jammer genoeg niet gelukt het statuut van werelderfgoed van Unesco te bemachtigen, maar deze sites zijn elke dag wel degelijk erfgoed van de wereld. Als gastvrije bestemming hebben de verantwoordelijkheid om er met zorg en engagement mee om te gaan. Veel scholen en gezinnen bezoeken deze regio omdat het tot onze geschiedenis behoort. Dit is iets wat we allemaal aan de toekomstige generatie moeten doorgeven”, besloot minister Zuhal Demir.