Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) start nog dit jaar met een studie voor de aanpak van het kruispunt Pilkemseweg-Noorderring. Emmily Talpe reageert bijzonder tevreden: “We vragen al jaren een oplossing voor het drukke kruispunt, nu komt er eindelijk schot in de zaak. Een tunnel voor het doorgaand verkeer is de ideale oplossing om een vlotte doorstroming van en naar de A19 te verzekeren.”

Vorig jaar, bij het begin van de nieuwe legislatuur, richtte het Ieperse stadsbestuur al een brief aan toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts met de vraag het kruispunt dringend aan te pakken. De brief werd mee onderschreven door de Ieperse bedrijvenvereniging IEBEVE, het Jan Ypermanziekenhuis en Voka West-Vlaanderen. Burgemeester Emmily Talpe: “Er staan vaak lange files aan het kruispunt, zeker tijdens de spitsuren. Het gevolg is ook sluipverkeer op de landelijke wegen naast de A19 en in Sint-Jan. Een oplossing is nodig. Bovendien moeten we rekening houden met de verdere ontwikkelingen van de bedrijventerreinen op Ter Waarde en in de Sint-Krispijnstraat, waardoor het verkeer nog zal toenemen.”

Een tunnel onder het kruispunt kan soelaas bieden. Zo kan het doorgaand verkeer van en naar de A19 gescheiden kan worden van het verkeer dat wil afslaan richting Ter Waarde of richting Pilkemseweg, en het verkeer dat wil invoegen op de Noorderring. Als Vlaams volksvertegenwoordiger kaartte Emmily Talpe de problematiek ook opnieuw aan bij de nieuwe Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters. Die geeft nu dus groen licht.

“De minister keurde het investeringsprogramma voor 2020 goed, waarbij € 900 000 is vrijgemaakt voor een studie naar het kruispunt. De studieopdracht zal nog dit jaar worden aanbesteed, de kans is dus groot dat de werken deze legislatuur kunnen aanvangen. Dit is een doorbraak in het dossier”, reageert Talpe opgetogen.

29/05/2020